Vocea serii (proză)

Mâinile reci, casa în semiobscuritate ,  la jumătatea distanței dintre ea și tablou, liniștea, întunericul și roșul  deveneau umbre captive .

Ezită să privească tabloul. Deducțiile ei slăbiseră. Oare pictorul era vesel, fragil, cum atingea infinita expresie  a femeii pictate? Aerul pătrundea prin fereastră, se  lipea de Jurnalul celei care acum consemnează, fără să bănuiască măcar țesătura infimă a acelor aluzii  ori a fărâmițării culorilor. Iată pavilionul din spatele tabloului. Deschise ușa cu vârfurile degetelor. O rafală de vânt îi atinse umerii subțiri. Poșeta o încurca. Din ea căzu  Albumul de Artă, primit  în dar. Albumul se deschise la un nud. Toate mărunțișurile din poșetă se împrăștiară pe jos. Un ban de argint se lipi de  nuanța de roz-auriu  a pântecelui femeii pictate. Frunzele toamnei acoperiră nudul. Într-o fracțiune de secundă, dădu frunzele la o parte, scutură de praf Albumul de Artă  și intră în casă. Se așeză pe fotoliu. Precipitată, deschise Albumul , neținând seama  de posibila moarte violentă  a femeii pictate, de trucurile artistului, de solitudinea ei, de secolul otrăvit în care a trăit  artistul, de moravurile de atunci. Se mișcă, bălăbănindu- și picioarele și speteaza scaunului i se rupse.

bizar

Albumul de Artă sta pe masă în aceeași poziție. Singurătatea ei se amplifica și din cauza spetezei rupte. Nu rezistă tentației de a privi și mai atent nudul. Simți sudalma pictorului, răgazul lui, ambianța, modul de viață. În planul din spate al tabloului,  albul se așterne altfel, scoțând la iveală, parcă, un alt nud, realizat din niște nori, găzduiți acolo de o mână invizibilă. Nu mai ținu seama de speteaza ruptă, că se apropie și mai tare de  nud. Trase storurile, lumina invadă camera, ușa se întredeschise singură, o claritate de cristal acoperă tabloul, își simți rochia cu o broderie fină cum i se lipește de genunchi  și cu o desăvârșită familiaritate începu să scrie despre cele văzute.

Un comentariu

  1. Letitia Vladislav says:

    RESPECT SI ADMIRATIE !!!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *