Nicolae S. Șucu: un cioban în istorie

Între cărțile publicate anul acesta care semnalează, prin tematică sau fie și numai prin plasament istoric, împlinirea a unui secol de la intrarea României în Primul Război Mondial, volumul lui Nicolae S. Șucu este, cu siguranță, unul dintre cele mai distincte și mai neobișnuite.

Înainte de a puncta cîteva dintre ideile care ating această carte, este de spus că editura care a publicat acest volum, Humanitas, a avut de-a lungul anului 2017 pesemne că programul editorial cel mai vizibil prin care a fost marcat un secol de la momentul istoric mai sus menționat. Foarte pe scurt, în seria ”Vintage” au fost publicate mai multe titluri cu ”jurnale diplomatice, jurnale regale, memorii ale unor scriitori, aristocrația, aventurieri despre Primul Război Mondial”. Și altele noi sunt în așteptare imediată.

coperta Nicolae S Sucu carte cioban

”Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război.  1908-1918” este o carte salvată dintr-o buclă adormită a timpului aproape printr-un miracol. Despre ea putem spune cu temei, că faptul de a exista, în formula și cu un impactul public semnificativ în 2017, este datorat ciobanului Șucu, tot atît pe cît e acesta datorat lui Daniel Cain, cel care a editat acest volum. Pentru că, direct spus, aceste memorii care ajung la noi la un secol după ce au fost scrise, nu au fost știute (aproape) de nimeni pînă acum, de curînd. Daniel Cain, doctor în istorie cu o teză despre relațiile diplomatice româno-bulgare la începutul secolului XX, secretar în Comisia Mixtă de Istorie româno-bulgară a dat peste această (nu e o formulare din cale-afară de exagerată) comoară de istorie modernă din întîmplare, în timpul unei documentări pe care o efectua la Secția manuscrise a Bibliotecii Academiei Române, în 2015. Mai precis (amănuntul este important, fiindcă el spune, odată în plus, despre importanța anume în epoca despre care face vorbire cartea a destinatarului său privilegiat): în mapa de manscrise aflate inițial în posesia lui Nicolae Iorga.

Privită din unghiul de vedere al structurii în care este ea așezată, cartea de față dă o solidă impresie de lucru foarte bine făcut. Mai bine de jumătate din aceasta este alcătuită din transcrierea manuscrisului – integrală și fidelă (secundar, nu neimportant: avem, odată cu acest document istoric și un document prețios de limbă română uzuală de la început de secol XX) -, plus, ilustrativ, cîteva fotocopii cu paginile efective din jurnalul lui Nicolae S. Șucu. Plus, iarăși ceva foarte prețios, în ultima parte a cărții o arhivă foto consistentă și relevantă care recompune spațiul și duhul epocii la care face referire textul nucleal al cărții. Dar nu numai atît! Mai mult: volumul se deschide cu un doct, dens și foarte limpede studiu introductiv al editorului Daniel Cain care trasează mai ales liniile de forță ale relațiilor româno-bulgare în primele două decenii din secolul trecut și care vine să dea, din perspectiva istoriei mari, un foarte bun și util context pentru narațiunea pe care o propune jurnalul ciobanului Nicolae S. Șucu. O cronologie și o serie lungă de note de subsol – nu deranjante, ci binevenite, căci multe dintre referințele care apar în paginile de jurnal au nevoie de măcar o ”traducere” sau de indicații minimale – completează tabloul unui proiect editorial de zile mari.

”Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război.  1908-1918” (de fapt, pentru rigoare, memoriile acestea acoperă un interval mai larg, cca1892 – februarie 1919; totuși, deceniul indicat de editorii de acum dau grosul cărții!) e, am implicat și puțin mai sus această idee, o mărturie care vine, în mod fundamental, din perspectiva istoriei mici. De altfel, jurnalul în sine alimentează această narațiune de istorie mică și dă unghiuri de vedere neobișnuite ”istoriei mari”. ” „Martor al unei epoci desfigurate de ură și resentimente, un cioban pornit din Muscel ne lasă în însemnările sale – neștiute de nimeni timp de o sută de ani – o radiografie a traumelor prin care trece o lume în vremuri de război. Destinele unor generații întregi se joacă la ruleta deciziilor pe care elitele politice le iau în momentele cruciale din istoria națiunii lor. Marele Război este o astfel de răscruce. Fie că au pariat corect, fie că au greșit, oamenii politici ai vremii sunt cei la care ne gândim atunci când judecăm trecutul. Ignorăm astfel soarta celor mulți, pe umerii cărora s-a sprijinit și ridicat o țară. Aventurierul Nicolae Șucu ne împinge, astăzi, să facem un exercițiu de imaginație și să privim altfel epopeea României Mari. Nu-i puțin lucru”, afirmă Daniel Cain, cel care ne lasă, la masa de discuție, o carte care vorbește în multe feluri și pe mai multe niveluri, despre istorie, despre bogăția imensă a acesteia și despre resursele de imprevizibil pe care le duce cu sine un trecut (aparent) demult consumat.

*Nicolae S. Șucu – Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, ediție de Daniel Cain, Humanitas, 2017

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *