Două scrisori necunoscute ale lui Solomon Marcus, cu o introducere de Lavinia Muntean

Ioana Em. Petrescu (n. 1941- d. 1990) a fost profesor la Facultatea de Litere a Universității clujene, la Catedra de literatură română. Cunoscută de publicul larg mai ales ca eminescolog, ea este autoarea volumelor Ion Budai-Deleanu și eposul comic (1974), Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică (1978), Configurații (1981) și Eminescu și mutațiile poeziei românești (1989). Postum, îi vor fi publicate diferite studii, menite să restituie integral opera de mare prestanță intelectuală, întregind astfel profilul unui critic și istoric literar puțin cunoscut, în timpul vieții, în afara cercurilor de specialiști.

Pe lângă manuscrisele științifice, Ioana Em. Petrescu a lăsat în urmă și un uriaș material de arhivă, care se constituie din caiete de lucru, jurnale sau corespondență, aflat astăzi în cadrul Fondului de Colecții Speciale „Petrescu-Popovici” al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca. Din toate aceste surse „intime”, s-a putut reface portretul interior al unui intelectual român care a trăit în perioada comunistă, vizibil în volumele care cuprind Jurnalul sau Corespondența intimă a Ioanei Petrescu. Arhiva păstrează în manuscris și scrisorile primite de acesta de-a lungul câtorva zeci de ani de la diferiți corespondenți, atât prieteni, apropiați ai familiei Petrescu, cât și colegi, profesori, studenți/foști studenți, nume importante ale vieții culturale românești precum Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Matei Călinescu, Al. Cistelecan, Constantin Ciopraga ș.a.

Corespondența arhivată păstrează și două scrisori venite din partea lui Solomon Marcus, pe care ne bucurăm să le putem restitui aici. Prima scrisoare este datată în anul 1981 și a fost expediată cu ocazia apariției volumului Configurații, semnat de Ioana Em. Petrescu. Pe lângă mulțumirile cuvenite pentru exemplarul primit de la autoare, din această epistolă se observă foarte ușor domeniile de interes ale lui Solomon Marcus, el arătându-se, cu aceeași ocazie, preocupat de articolele pe care Ioana Em: Petrescu le publicase în epocă, despre scrierile lui Ion Barbu, în care arta se întâlnește cu știința.
A doua scrisoare, din 1989, vine din nou cu prilejul unui volum pe care Ioana Em. Petrescu l-a publicat – Eminescu și mutațiile poeziei românești. Spre deosebire de epistola anterioară, textul acesteia conține și câteva referințe bibliografice pe care Solomon Marcus i le sugerează corespondentei sale, referitoare la unul dintre subiectele abordate în carte. Aprecierile formulate aici vin în concordanță cu preocupările interdisciplinare ale lui Solomon Marcus însuși. Gest de solidaritate intelectuală, sugestiile lui Solomon Marcus sunt și contribuții la construcția și consolidarea unei rețele intelectuale în vremurile tulburi ale anilor 80.
Lavinia Muntean

Lavinia Muntean este masterandă a programului de Studii Literare Românești de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și își elaborează dizertația editând corespondența Ioanei Em. Petrescu.

[25 oct. 81]
SOLOMON MARCUS PROFESOR
STR. SFINȚII VOIEVOZI 41-45 IOANA EM. PETRESCU
78109 BUCUREȘTI BLOC R14, APART. 1
Telefon 503.777 3400 CLUJ-NAPOCA
București, 23 octombrie 1981

Stimată Doamnă,

Vă sînt foarte recunoscător pentru excepționala carte (1) pe care mi-ați trimis-o, cu atît mai mult cu cît ea nu se vede (cel puțin deocamdată) în librăriile din București. Voi avea fără îndoială prilejul de a mă referi la ea.
Din păcate, am ratat numărul din STEAUA din acest an, în care a apărut articolul dv.(2) și aș avea mare nevoie de el, precum și de tot ceea ce ați mai publicat nu numai în legătură cu ION BARBU dar și cu orice altceva care privește interferențe ale artei cu știința.
Cu cele mai calde mulțumiri și cu cele mai bune urări de mii succese.

Al Dumneavoastră,
Solomon Marcus

[10.11.89]
București, 2 noiembrie 1989

Stimată Doamnă Profesoară,
Cu bucurie am primit azi cartea Dumneavoastră EMINESCU ȘI MUTAȚIILE POEZIEI ROMÂNEȘTI .(3) O parcurgere rapidă a fost suficientă pentru a-mi da seama de densitatea ei de idei. Problemele pe care le discutați mă preocupă în cel mai înalt grad. Din textele Dv. învăț totdeauna ceva. M-au reținut în mod special paginile despre metaforă, deoarece recent (în august 1989) a trebuit să prezint (la al șaptelea Simpozion European de Limbaje cu Utilizări Specifice) un raport despre statutul metaforei în știință. În 1971 apărea monumentala bibliografie generală asupra metaforei (datorită lui W. Shibles ),(4) consemnînd patru mii de titluri. O bibliografie ulterioară, publicată în 1984 (I. Bosque ) (5) se referă numai la perioada 1971-1982, dar numără 404 titluri de lucrări dedicate metaforei. O altă bibliografie (Van Noffen et al.), publicată în 1985, prezenta 4317 titluri (dintre care cele mai multe ulterioare lui 1970) altele decît cele din bibliografia lui Shibles. În aceste condiții, cum să te mai descurci? În plus, trebuie să-i recitim mai atenți pe cei mai vechi (Aristotel și Quintilian), care în mod greșit au fost asociați funcției de ornamentare a metaforei, deși ei au reliefat puternic și funcția ei creativă.
M-a interesat să găsesc (la p. 21) titlul VEDERE ȘI VIZIUNE; este aproape titlul uneia dintre conferințele mele despre Eminescu (DE LA VEDERE LA VIZUNE), la Univ. de vară de la Sibiu (1-10 august 1989; sub tipar în nr. 6 din revista ARTA). Faptul că în mod independent am ajuns la o formulă asemănătoare este pentru mine un simptom de afinitate spirituală.
Vă mulțumesc pentru dedicația acordată pe carte și aștept cu mult interes să-mi vină (la abonament) nr. 9 din STEAUA. Vă mărturisesc că unul dintre motivele pentru care m-am abonat de doi ani la această revistă este tocmai prezența Dv. frecventă în paginile ei.
Vă asigur de deosebita considerație pe care o am pentru opera și personalitatea Dumneavoastră.
Cu cele mai bune sentimente,
Solomon Marcus

(1)Ioana Em. Petrescu, Configurații, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981.
(2)Cel mai probabil, Solomon Marcus se referă la articolul „Negarea labirintului. Ion Barbu. Pagini de proză; Constantin Brâncuşi. Aforisme şi texte” publicat de Ioana Em. Petrescu în Steaua, nr. 8, august 1981, pp. 8-9.
(3)Ioana Em. Petrescu, Eminescu și mutațiile poeziei românești, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989.
(4)Warren Shibles, Metaphor: An Annotated Bibliography and History, Language Pr, 1971.
(5) Ignacio Bosque, ”Bibliografia sobre la metafora: 1971-1982”, în Revista de Literatura, XLVI, Nr. 92, 1984.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *