„Amintirile colonelului Lăcusteanu” (4)

Căderea sau scoaterea
Domnului Ţării Româneşti Alexandru Ghika

În acelaşi an 1842, octomvrie în 13, aflându-mă seara la teatru, în antracte am ieşit mai mulţi din ofiţerii şi adjutanţii domneşti în bufet, unde conversam. Între noi era şi un comersant, Gheorghe Gherman; între altele, ne spune că în acea seară au priimit scrisoare de la Constan tinopol prin care îi scrie de pozitiv (pe atunci nu aveam telegrafuri) scoaterea Prinţului Alexandru Ghica. Unul din adjutanţi îi zice: „Îmi daţi voie să o spun Măriei Sale?“ – Puteţi să-i spuneţi, îi zise Gherman, şi scrisoarea o am asupră- mi. Adjutantul, îndată ce au spus- o lui Vodă,Vodă au poruncit să-i tragă careta şi s-au dus drept la Daschkof, consulul rusesc, pe carele, întrebându-l daca are vreo ştiinţă despre scoaterea sa, Consulul i-au zis că ştirea o are încă cu curierul de ieri, dar nu au voit să-i ducă o nuvelă neplăcută, şi că turcul cu firmanul de scoatere, Chiamil bey, au şi plecat din Constantinopol. Vodă, auzind aceasta, s-au întors în grabă la palat şi au început a se pregăti de drum.

Amintirile colonelului Lăcusteanu
Text integral, editat după manuscris, cu o introducere de Ion Filitti, note de Radu Crutzescu şi un comentariu istoric de Ioan C. Filitti
Humanitas, 2015

A doua zi, 14 octomvrie, ziua aniversară a întronării Domnului, am trecut în plină uniformă la colonelul Odobescu, şeful ştabului domnesc, ca să-i spui ceea ce auzisem în
seara trecută, când deodată bate la uşă. Odobescu răspunde: „Intră“ (hereim), când, ce să văz, pe iuncărul Polizu, de cavalerie. Colonelul îi zice:
— Ce eşti dumneata? Cizmar, sau iuncăr? Cine te-a învăţat să- mi ciocăneşti la uşă? Altă dată te pun o lună pe conovăţ! În sfârşit, ce vrei?
— M-au trimis Măria Sa Vodă, îi zise iuncărul, să veniţi la palat mai în grabă, căci pleacă Măria Sa din ţară şi este gata.
Amintirile-colonelului-Lacusteanu.

Eu am scos şarfal şi şleapa (tricorn), luând o şapcă a colonelului şi ne-am dus împreună la palat.
Ce era la palat? Un aspect straniu şi de tânguire!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *