VIGHI-MARINEASA: Prigoana scriitorilor partinici sau Meciul Poli – UTA la autorlâc

 

DANIEL VIGHI & VIOREL MARINEASA

vighi marineasa ok

CONTINENTUL GRI

 

Prigoana scriitorilor partinici sau Meciul Poli – UTA la autorlâc

Vine din Arad, stimați cititori, un informator sagace, harnic, muncitor. Apariția lui este anunțată de o foaie de hârtie boțită cu numărul de înregistrare „10484, ziua 2, luna II, anul 967”. În dreapta numărului, scris cu altă culoare – pare a fi creion chimic, din acela pe care îl aveau dulgherii – MAI SERV. RAI. ARAD BIROUL III Nr. 307/Nr./10081 din 31.1.1967. La mijloc, „strict secret”, ca peste toate terfeloagele acelea socotite, vezi bine, secrete stricte, să nu cumva să afle duşmanul anglo-american sau colegi de-ai lui Titel cam ce anume coceau „organele”. Şi ce anume cocea organul apare în rezoluția scrisă pieziş peste foaie: „după înregistrare se trece la munca informativă”. Nu departe este mâzgălit, mai mare şi tot pieziş, ceva ininteligibil, din care am descifrat cuvântul „verificat”, subliniat cu fermitate. Sub cele două adnotări ale unor şefi – titlul hârtiei: „Către M.A.I. DIR. REG. BANAT serviciul III” şi corpul efectiv al productului: „Înaintăm alăturat o notă informativă furnizată de agentul «Anghel Spiridon» la data de 13.XII. 1966, privind pe unele elemente de la revista Orizont Timişoara”. Întâmpinarea este semnată de Şeful SERV. RAI. ARAD, Nedelea Ioan şi de ŞEFUL BIROULUI III căp. Radu Gheorghe.

Şi iată marfa pe care o reproducem cu totul, pentru a vă lăsa şi plăcerea de a adulmeca şi ceva anume din vechiul meci POLI – UTA, strecurat şi prin biroul RAI ARAD, ca să ne exprimăm în limbajul involuntar paradisiac al organelor raionale din Arad.

Aşadar:

NOTA INFORMATIVĂ

Vă informez despre o anumită atmosferă de la scriitorii timişoreni. Discutam într-una din zile în Timişoara cu un tov. cu muncă de răspundere la Comitelul regional PCR Banat şi la întrebarea mea dacă se va scoate o nouă revistă culturală în Timişoara, mi-a răspuns „da, dar fără gaşca de la Orizont”. Şi avea perfectă dreptate. La revistă redactorul şef – un fost mediocru şi alţii cîțiva – SORIN Titel, ANGHEL dUMbRĂVEANU şi MIRCEA ŞERBĂNESCU. Ajungi să pub­lici în revistă dacă eşti prietenul lor. Pe MARANDIUC l-au lansat ca scriitor după o beţie de o noapte întreagă cu SORIN TITEL. Acelaşi MARANDIUC a făcut o petrecere de a ajuns să-şi lase fratele său ceasul amanet la restaurant, după ce el a citit în cenaclu la Timişoara. SORIN TITEL este un scriitor tînăr şi talentat şi am impresia că este folosit drept unealtă de către alţii. Un element care se împotriveşte ridicării tinerelor talente este MIRC EA ŞERBĂNESCU. Tov. A., scriitor, secretarul de partid de la filiala Uniunii Scrii­torilor, ne povesteşte într-o zi că ŞERBĂ­NESCU a fost legionar. MARANDIUC po­vesteşte într-o zi că ştie la cineva un almanah din 1942 în care mIrCEA ŞERBANESCU a scris împotriva bolşevicilor, cum îi numea el pe comunişti. A. se interesează de tinerii din Arad, dar se loveşte de împotrivirea celor­lalţi de la Orizont. Un singur om a fost luat acolo în braţe, MARANDIUC, dar n-a reuşit să publice decît o singură dată, întrucît de mai multe ori controlul presei i-a scos schiţele lui pentru că îi resping; cei care s-au ridicat (MIRCEA MICU, OMESCU CORNEL, etc.) au plecat din Arad la Bucureşti şi aşa au reuşit. Aradul are o tradiţie de cultură şi publicistică. Talente sînt multe şi acum în Arad. Din cauza acestui grup ei nu sînt ajutaţi să se ridice. Cei care sînt dispuşi să dea bancheturi, da, chiar dacă scriu fără să slujească ideile comunismului. Este o problemă cu implicaţii profunde şi foarte delicate. Tot datorită acestui grup scriitori de valoare au plecat din Timişoara cum e cazul lui RADU TEODORU care s-a stabilit în Braşov.

Cînd ne adresăm la Bucureşti ni se spune că avem Filiala şi revistă a filialei la Timişoara şi au dreptate. Dar nu se va putea realiza un succes pînă nu se va destrăma ţesăturile dedesubturilor. Să se ridice şi în oraşul nostru noi creatori de pe poziţiile ferme, partinice, e o dorinţă izvorîtă din ultimele documente de partid, pentru că operele lor ar sluji educaţiei cetăţenilor. Iată de ce consider că problema are un acut substrat politic şi merită să fie cercetată.

Pe cine publică „Orizontul” din Arad? Pe Alex. Popescu NEGURA, despre care v-am mai relatat, pe I0SIF LUPULESCU despre care v-am mai relatat, pe C. MARAN- DIUC de care am amintit mai sus, pe SUCIU SILVIU fost legionar şi condamnat politic. Ca D. SINITEANU să ajungă să publice o schiţă la „Orizont” a trebuit să se intereseze un tov. de la regiunea de partid de ce-i ţine lucrările la sertar. Faţă de D. SINITeAn, MIRCEA ŞERBĂNESCU a avut o atitudine de desfiinţarea lui ca scriitor cu cîţiva ani în urma. De ce? Pentru că SINITEaNu prin ce scrie vorbeşte de partid, de viaţa noastră nouă? In situaţia lui SINITEANU mai sînt şi alţii care au luat premii şi la Bucureşti şi-n „Orizont” nu au loc pentru că sînt partinici. Despre gaşca de la „Orizont” şi ieşirile lor relaţii mult mai amănunţite poate furniza scriitorul I. A., secretar al organizaţiei de partid de la Filiala Uniunii Scriitorilor, care ne spunea în una din zile că şi el, din cauza lor va pleca din Timişoara la Cluj. Scriitorii partinici de talent sau pleacă ori sînt ţinuţi în umbră de această gaşcă.Toate acestea m-au determinat să vă informez pentru că ţinînd seama de rolul creatorului de artă, problema este importantă, acută dar şi spinoasă. Aş dori-o rezolvată. n

Arad la 13.XII. 1966 „ANGHEL SPIRIDON”

Observaţii: I

MARANDIUC CORNEL este urmărit în lucrare de verficare prealabilă. Agentul a furnizat prezenta notă în urma discuţiilor purtate pe marginea relaţiilor sale cu cei de la revista „Orizont” din Timişoara şi ce anume cunoaşte despre aceştia.

Sarcini trasate:

Agentul a fost dirijat în continuare să meargă la Timişoara pentru a ţine legătură cu A. de la care să afle noi aspecte negative din activitatea membrilor revistei „Orizont”, menţionaţi mai sus.

Măsuri:

O copie a notei se trimite la Serviciul III M.A.I Dir. Regională Banat pentru exploatare, iar o copie la lucrarea lui MARARANDIUC CORNEL.” (CNSAS, dosar 1943, vol. I, pp. 73-75).

Revine Anişoara Odeanu. Virgil Birou e irascibil

 

Ne „parvine” din dosar o Notă informativă cu doi clasici ai literaturii bănăţene. O reproducem ca pe o necesară pagină de istorie literară, dezgropată din trecerea molcom-banală a vremii. Citeşte Anişoara Odeanu, participă Virgil Birou:

NOTA INFORMATIVĂ

Şedinţa din noiembrie 1966 a filialei Uniunii Scriitorilor s-a ţinut în prezenţa a 33 de participanţi. A citit o nuvelă ANIŞOARA ODEANU care cu acest prilej şi-a reluat activitatea sa literară întreruptă după căsătoria sa cu Dr. Criveţ.

ANIŞOARA ODEANU are o destul de bogată activitate de scriitoare la Bucureşti între anii 1934 cînd a debutat cu romanul „Într-un cămin de domnişoare” ” în editura „Adevărul” şi pînă în 1945.

După naştere este bănăţeancă iar actulmente domiciliază în Lugoj. Are un talent care s-a bucurat de multe aprecieri între cele două războaie. În ultima vreme suferă cu ochii şi are şi o afecţiune cardiacă.

Referatul asupra nuvelei citite l-a făcut NICOLAE ŢIRIOI care a subliniat mai ales două însuşiri de preţ ale scriitoarei: puterea de cunoaştere a sufletului omenesc şi umorul narării dar a arătat şi faptul că nuvela zugră­vind chipul unui savant, tematica este ac­tuală, ironia însoţind conturarea personajelor în care mai răbufnesc unele teorii ale menta­lităţii burgheze.

La discuţii au luat parte Ş. F., ANDREI LILIN, MIRCEA ŞERBĂNESCU, NICOLAE PÎRVU, iar concluziile le-a tras AL. JEBELEANU care a prezidat şedinţa. Toţi, cu excepţia lui NICOLAE CIOBANU, au arătat calităţile remarcabile din punct de vedere literar ale autoarei. CIOBANU a formulat obiecţii în numele gustului mod­ern al tinerilor scriitori de azi. El a găsit nuvela idilică: „n-are clocotul, curentul subteran care să ne trimită mai direct în ambianţa contemporană”. După el azi se impun conflicte mai puternice, chiar tragice, nu o tratare aşa satirică şi într-un stil mai puţin colorat de preţiozitate.

La şedinţă au participat printre alţii şi VIRGIL BIROU /venit în a doua parte/, RO- MULUS FABIAN şi ION MAXIM dar ei n-au luat cuvîntul.

VIRGIL BIROU în ultima vreme se plînge din nou că este foarte bolnav, suferă cu inima şi într-adevăr nu arată prea bine. A ţinut să participe ca bănăţean întru-cît el se consideră reprezentantul cel mai de seamă al literaturii bănăţene. De cînd este pensionar este extrem de irascibil, se supără foarte repede pe toţi cei care-1 contrazic, sau se comportă împotriva intereseler sale. Lucrează dupa cîte am aflat, la continuarea volumului „Drumuri şi popasuri bănăţene” apărut anii trecuţi, deci la reportaje privind noua viaţă a provinciei natale.

Vine foarte rar la redacţie şi numai cînd are interes. Uneori dă pe la cofetăria „Macul roşu” dar nu se înţelege bine nici cu BUTEANU AUREL,’ VICTOR IANCU şi nici cu FRANYO ZOLTAN pe care îi întîlnea acolo. Are ranchiuni personale pe aproape toata lumea. ROMULUS FABIAN nu-1 contrazice cu nimic, deci îi este mai puţin antipatic, mai mult, se pare că-l urăşte în ultima vreme pe ANDREI LILIN care la rîndul său, îl vorbeşte de rău şi se arată indignat de atitudinea lui BIROU.

În 7 decembrie s-au citit amintiri literare traduse de A. BUTEANU dintr-un poet maghiar localnic.

  1. Traian OBSERVAŢII

Materialul prezent concretizează poziţia unor elemente cu antecedente politice aflate în atenţia organelor noastre, în cadrul cena­clului literar timişorean.

Din conţinut nu rezultă concret probleme deosebite legate de activitatea acestor elemente.

Agentul în continuare are sarcina de a avea în atenţie stabilirea activităţii, compor­tarea şi legaturile următoarelor elemente: ION MAXIM FABIAN ROMULUS DASCĂLU IOAN PETRUŢ FLORIAN SORIN TITEL NICOLAE CIOBANU Ş. F.

Notă la anexa agentului ss. Mr. Coşeriu Ioan

Cpt. Prescure V.

 

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *