Comoara lui Robinson

Orice pierdere din lumea vãzutelor poate fi urmatã de un câştig de naturã nevãzutã. Mã gândesc la rolul benefic al naufragiului din romanul lui Daniel Defoe. Pentru Robinson, epava navei pe jumãtate scufundate devine în primã instanţã condiţia dãinuirii sale pe insula necunoscutã. Din ea, eroul îşi ia zilnic unelte, alimente, obiecte ale orientãrii în spaţiu şi timp, etc., dezvoltându-şi treptat o îndemânare extraordinarã în transformarea „trecutului” în material de construcţie a prezentului.

Ceea ce mi se pare mie cã face Robinson, în plan simbolic, este un „recurs la memorie”, dar nu în cheia dorului funebru dupã cele ireversibil pierdute, de-a lungul unei vieţi, ci printr-o explorare, în sens creator, a amintirilor. Aşa cum se aratã în aceastã carte, când omul e pus în situaţia de a nu mai poseda nimic din ce i s-a dat materialiceşte vorbind, are de descoperit virtuţile ascunse în cele trãite de el pânã atunci. Dar pentru ca trecerea dintr-un registru în altul sã poatã avea loc, ocolind paralizia interioarã a cãderii în deznãdejde, mintea naufragiatului trebuie sã se disciplineze.

Întrebãrile, la care Robinson are de rãspuns pentru a pune ordine în haosul gândurilor, privesc motivul dezastrului personal: de ce sã mi se întâmple mie aşa ceva?, apoi modalitatea de supravieţuire în condiţiile date: cum sã rezist? şi în final: mã va salva cineva pânã la urmã? Regãsim în parte aici ceva din sfâşierile lui Iov. Asemenea personajului biblic, Robinson se reazemã pe credinţa sa în Dumnezeu, dar, datã fiind alura lui spiritualã diferitã, aceea de fiu risipitor, eroul lui Defoe are sentimentul acut al vinovãţiilor anterioare, pentru care se crede pedepsit. Totuşi, în cãderea din lume în singurãtate, el întrezãreşte de la început premisa mântuirii. Dumnezeu l-a salvat numai pe el de la moarte, toţi ceilalţi au pierit.

Se ridicã acum problema existenţei sale „în pustie”. Cum poţi trãi deodatã numai cu tine însuţi, când pânã de curând te sprijineai pe de-a întregul de alţii? Atuul lui Robinson este atenţia. El se ridicã pentru a privi în jurul sãu. Vede înãlţându-se pe sfert din valuri corabia eşuatã. Cum este deocamdatã dependent cu totul de trecutul apropiat, Robinson se duce sã constate ce i-a rãmas din naufragiu. Dacã în primele zile se avântã în înnot spre epavã, cântãrind fugitiv eventualele transporturi, în etapa urmãtoare îşi face o plutã pe care sã care la mal treptat şi în chip organizat cele trebuitoare.

Concomitent începe sã exploreze insula descoperindu-i frumuseţea. Un orizont virgin se deschide în faţa lui, un orizont al cãror dimensiuni spirituale nu le-a cercetat niciodatã. Acest orizont pare sã-l plaseze într-un spaţiu nedefinit, atemporal. Pentru a nu-şi pierde reperele, eroul îşi construieşte un adãpost, ţine un calendar cu socoteala zilelor, transformate treptat în ani, scrie un jurnal însemnându-şi impresiile şi faptele cotidiene, cultivã solul şi îmblânzeşte animalele pe insulã. Nu poate întemeia o lume nouã ca Noe, dupã potop, dar începe sã-şi facã încet-încet din sihãstrie un acasã provizoriu.

Totuşi nu înceteazã sã scruteze zarea, în aşteptarea unei corãbii care sã-l salveze, aducându-l înapoi în lume. Aş spune însã cã între timp, cu fiecare clipã, Robinson s-a salvat pe el însuşi prin credinţã, voinţã şi imaginaţie. Când în ţinutul lui ordonat apar canibalii gata sã se ospãteze cu prizonierul sãlbatic, eroul a devenit suficient de tare pentru a intra el însuşi în rolul salvatorului. Fiul risipitor a ajuns prin ascezã protestantã capabil sã-i fie tatã inocentului Vineri.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *