Humanitas la Bookfest 2015

Vineri, 22 mai
17.00 Lansare de carte şi sesiune de autografe
Anamaria Smigelschi
Mai de ieri, mai de departe. Amintiri de călătorie
Participă
Anamaria Smigelschi
Dan C. Mihăilescu
Iustina Croitoru
Înzestrată cu vocaţia călătoriei, privirea ageră a artistului plastic şi ştiinţa potrivirii cuvintelor, Anamaria Smigelschi ne pofteşte s-o urmăm în lungul şi-n latul lumii, din India până-n Mexic şi din Suedia până-n Egipt, într-o călătorie ce şerpuieşte nu doar prin spaţiu, ci şi prin timp. Ghid neobosit şi entuziast, autoarea se strecoară, cu uşurinţa celui care se simte pretutindeni ca acasă, prin palate strălucite, bazaruri încărcate de minunăţii, muzee care-ţi taie răsuflarea şi catedrale semeţe, zugrăvindu-ne toate câte le vede când cu vervă şi umor, când cu pioasă admiraţie. Gusturi, mirosuri, culori, sunete, senzaţii se amestecă într-o învârtejită simfonie a simţurilor, nelăsându-ne o clipă de răgaz între două călătorii. Iar undeva, bine tăinuită în spatele urzelii narative, ghicim iubirea Anamariei Smigelschi pentru trecut, pentru acel „ieri“ din titlu, dinaintea căruia face o reverenţă: „Nu-mi plac oraşele futuriste care cresc din soluri mustind de petrol şi dolari, insulele artificiale desenate pe ocean în formă de palmieri şi enormele turnuri răsucite în spaţiu înfrângând toate legile echilibrului şi ale logicii. Trecutul însă mă pasi-onează, civilizaţiile antice, misterioase îmi taie respiraţia, la fel locurile călcate de oameni vechi, şlefuite cu palma, ridicate cu puterea minţii“.

17.30 Lansare de carte şi sesiune de autografe
Adriana Bittel
Cum încărunţeşte o blondă. Povestiri
Fototeca. Temă cu variaţiuni
Participă:
Adriana Bittel
Ioana Pârvulescu
Radu Paraschivescu
Lidia Bodea
Scrise cu rafinament, forţă analitică, umor şi, pe alocuri, poezie, povestirile Adrianei Bittel vorbesc despre România secolului trecut, dar şi despre dragoste, prietenie, feminitate, vârstele oamenilor şi ale lucrurilor, supravieţuire. Fie că se desfăşoară în Bucureştiul interbelic, în cel al anilor ’50 sau în cel al ultimelor decenii comuniste, poveştile mărunte ale protagoniştilor lor au un aer cât se poate de familiar şi în acelaşi timp par a ascunde mereu un enigmatic ce s-ar fi întâmplat dacă, aspiraţia către o altă condiţie, către o lume mai frumoasă. Iar din colecţia aceasta de chipuri face parte, firesc, şi o prezenţă feminină reprezentantă a autoarei înseşi, discretă, mare iubitoare de cărţi şi observatoare avidă a realităţii

18.00 Lansare de carte Humanitas Fiction
Patrick Modiano
Orizontul
Participă:
Mihaela Dedeoglu
Ioana Bot
Denisa Comănescu
Opera lui Patrick Modiano este încununată cu numeroase premii franceze şi internaţionale, culminând în 2014 cu Premiul Nobel pentru literatură. Motivaţia juriului: „pentru arta rememorării prin care evocă cele mai absconse destine umane şi dezvăluie universul vieţii sub Ocupaţie“. Opera sa e tradusă în peste patruzeci de limbi. Romanul Orizontul a primit Premiul Marguerite Duras în 2011.

18.30 Lansare de carte Humanitas Fiction
Ezra Pound
OPERE I. Poezii 1908-1920
Traduceri de Mircea Ivănescu şi Radu Vancu
Selecţie, îngrijire de ediţie, cronologie, introducere şi comentarii de Horia-Roman Patapievici
Participă:
Horia-Roman Patapievici
Radu Vancu
Denisa Comănescu
Primul volum Opere I.Poezii 1908-1920 al prezentei ediţii Ezra Pound, concepută în patru volume, acoperă poezia publicată de Ezra Pound înainte de Cantos. Acest volum incepe cu o cuprinzătoare „Introducere în viaţa lui Pound“, semnată de Horia-Roman Patapievici, menită să îi ofere cititorului român, pentru prima oară în cultura noastră, o viziune de ansamblu asupra biografiei şi operelor acestuia. Sub aceeași semnătură urmează o substanțială „Introducere în modernismul lui Ezra Pound“, cu o amplă contextualizare a operei celebrului poet american, în care sunt analizate legăturile subtile dintre mediul în care acesta a creat şi ideile sale filozofice.

19.00 Lansare de carte şi sesiune de autografe, eveniment Humanitas
Dan Alexe
Dacopatia şi alte rătăciri româneşti
Participă:
Rodica Zafiu
Dan Alexe
Radu Paraschivescu
„În vremurile noastre de presupus acces la totalitatea informaţiei, orice mitologie este o rătăcire”, scrie Dan Alexe în noua lui carte. Iată o veste proastă pentru cei deprinşi să-şi ducă viaţa îngenunchind în faţa pădurii naţionale de eroi şi statui: voievozi, poeţi sau călugări scuturaţi de frisonul profeţiei. Dacopatia şi alte rătăciri româneşti propune un tip de deconstruire care ar putea să-l expună pe autor oprobriului public. Şi totuşi, riscul merită asumat. De ce? Fiindcă există în gândirea noastră o sumedenie de fixaţii, obsesii, fobii şi convingeri care se cer disecate, explicate şi înţelese. Narcisismul delirant, protocronismul în plăci, proastele deprinderi familiale, pedagogia punitivă sau mândria de-a fi urmaşii unor daci care vorbeau latină înaintea romanilor sunt teme care merită să fie puse în discuţie. Pentru asta e nevoie de inteligenţă, informaţii credibile, argumente, cultură şi stil. Dan Alexe întruneşte toate aceste criterii, ceea ce-i permite să deseneze o hartă a mentalului românesc, a şubrezeniilor şi anomaliilor lui. Cu vervă şi umor, el trece de la clişeele aşa-zisei bucătării carpatine la fonologie, de la complexul naţiei nebăgate în seamă la importurile lexicale ţigăneşti şi de la Icoanele neamului la depresie şi nefericire. Cine deschide Dacopatia şi alte rătăciri româneşti trebuie să ştie că va găsi în paginile ei atacuri excelent dirijate împotriva prostiei, mitizării frenetice, excepţionalismului băştinaş şi clişeelor.
Radu Paraschivescu

Sâmbătă, 23
11.30 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Neagu Djuvara
Thocomerius-Negru Vodă. Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă
Ediţie ilustrată
Participă:
Radu Oltean
Cătălin Strat
Când a apărut, în 2007, Thocomerius–Negru Vodă, „problema cumană“ era apanajul exclusiv al specialiştilor: istorici, lingvişti şi arheologi. Ei cunoşteau adevărul, sau părţi din adevăr, şi anume că geneza statelor feudale româneşti, ca a tuturor statelor apărute după marile valuri migratoare, se datorează – pentru că aşa este istoria, le dă o şansă celor nou-veniţi – barbarilor, în cazul nostru, pecenegilor, dar mai ales cumanilor. Greu de admis, chiar printre istoricii români cu bună reputaţie de vreun secol încoace, că în rând cu strămoşii noştri atât de nobili – dacii şi romanii – stau şi nişte asiatici neşlefuiţi de civilizaţia occidentală. Şi mai greu de admis printre apărătorii îndârjiţi ai originilor pure, mai ales când aceştia se nutriseră cu istoria triumfalistă din ultimele decenii ale secolului XX – sau chiar o ticluiseră. Pe cât a fost de curajoasă cartea lui Neagu Djuvara, pe cât a fost de erudită şi de animată de o abordare comparatistă, pe atât de vehemente şi uneori lipsite de eleganţă au fost criticile care s-au abătut asupra ei şi asupra autorului ei. Au urmat răspunsurile, cum era şi firesc pentru urmaşul unor polemişti de mare talent. Iar răspunsurile date „neprietenilor lui Negru Vodă“ au fost necruţătoare, dar splendide.

Cu această ediţie, „Dosarul Thocomerius“, care va fi cu siguranţă pomenit ca un exemplu de polemică aprinsă în cultura română, e oferit cititorului în integralitatea sa, cuprinzând şi cartea care a declanşat aşa-zisul scandal, şi pe cea în care s-au adunat replicile. Conţine, în plus, 40 de pagini de ilustraţii – fotografii, reproduceri de artă monumentală şi reconstituiri istorice – adunate cu o admirabilă înţelegere a istoriei de Radu Oltean.

12.00 Lansare de carte şi sesiune de autografe, eveniment Humanitas
Lucian Boia
Cum s-a românizat România
Participă:
Lucian Boia
Gabriel Liiceanu
O nouă carte a lui Lucian Boia. Şi, ca de fiecare dată, un subiect nou şi o privire altfel. Noutatea demersului explică interesul din ce în ce mai mare pe care îl stârnesc lucrările sale, şi nu numai printre cititorii români, ci şi în afara României – dovadă stând numeroasele traduceri în engleză, franceză şi germană, ca şi în maghiară, polonă sau bulgară. Recent, la Universitatea din Jena i s-a acordat de către Südosteuropa-Gesellschaft medalia „Konstantin Jireček“ pentru merite deosebite în domeniul cercetării istorice. „Lucian Boia a abordat în cărţile lui teme noi, pornind pe urma unor mituri rar supuse dezbaterii“, se spune în Laudatio rostită cu acest prilej.

12.30 Lansare de carte şi audiobook; sesiune de autografe. Eveniment Humanitas şi Humanitas Multimedia
Mircea Cărtărescu
Levantul, audiobook în lectura lui Mircea Cărtărescu
Poezia
Ediţie de colecţie ce cuprinde opera poetică integrală a lui Mircea Cărtărescu
Participă:
Mircea Cărtărescu, Lidia Bodea

13.00
Eveniment Milan Kundera
DEZBATERE – MILAN KUNDERA, MARELE SINGURATIC AL LITERATURII CEHE
(Scena Agora / Pavilionul C4)
Participă:
Frantisek Zachival, directorul Centrului Ceh,
Gabriel Liiceanu, Vlad Russo şi Ioana Pârvulescu

13.30 Lansare de carte şi sesiune de autografe, eveniment Humanitas
Horia-Roman Patapievici
Partea nevăzuta decide totul
Participă:
Horia-Roman Patapievici
Gabriel Liiceanu

„Tot sensul vieții noastre poate fi gândit ca o aducere la vizibilitate, prin felul nostru de a vedea, a părții de nevăzut din lume şi din fiecare.
Fiecare dintre eseurile cuprinse în acest volum pune în lumină sau celebrează o formă de nevăzut. Nu este nevăzutul suprasensibil ori extrasenzorial. Nu e nimic mistic în nevăzutul de care vorbesc și nimic mistagogic în felul în care îl invoc. Nevăzutul nu e o opțiune. Nevăzutul este aici, lângă noi, în noi, ca un dat inconturnabil al lumii și al naturii noastre. Suntem în el predați lui cu totul, așa cum suntem predați apei, când ne scufundăm, ori aerului, când ne regăsim respirația.
Singularitatea condiției noastre constă în faptul că partea nevăzută, în viața noastră, decide totul, în situația în care singurele dovezi ale nevăzutului de care depindem stau în văzutul după care fugim, ori de care fugim, ori pe care îl pierdem.“

„La început, esenţa umanităţii europene a fost a unui om care se refugia dintr-un dezastru: gestul fondator constă în faptul că, în Eneida, eroul nu a părăsit Troia distrusă de flăcări singur, ci împreună cu esența trecutului său. Enea îl ducea în spinare pe bătrânul său tată, Anchise, care, la rândul lui, purta cu el larii și penații strămoșilor.
Această imagine a fost cifrul simbolic al Romei și, ori de câte ori s-a reinventat, a fost și cifrul simbolic al Europei.“ (Horia-Roman PATAPIEVICI)

14.00 Lansare de carte, eveniment Humanitas Fiction
Michel Houellebecq
Supunere
Participă:
Radu Paraschivescu
Sever Voinescu
Radu Naum
Denisa Comănescu
Supunere de Michel Houellebecq, un roman care zguduie Occidentul, bestseller în Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Brazilia, Ungaria – din 15 mai şi în România.

Un adevărat fenomen editorial, o carte ce a generat puternice controverse încă înainte de publicare, Supunere de Michel Houellebecq a apărut în Franţa în ianuarie 2015 într-un prim tiraj de 150.000 exemplare epuizat în primele zile, urcând instantaneu pe primele locuri în topurile de vânzări. În Germania, provocatorul roman a fost publicat la numai câteva zile distanţă de lansarea ediţiei franceze, atingând primul loc în topurile de vânzări cu un tiraj de peste 250.000 de exemplare. Înainte de apariţia pe piaţă, romanul Supunere (Soumission) a fost piratat şi citit de mii de internauţi cu frenezia cu care sunt devorate înainte de publicare bestsellerurile internaţionale. Imediat după ce a văzut lumina tiparului, romanul lui Houellebecq a devenit simultan bestseller în Franţa, Germania şi Italia.

Supunere, cel de-al şaselea roman al celebrului Michel Houellebecq, unul dintre cei mai cunoscuţi şi traduşi autori francezi contemporani, deţinător al prestigiosului Prix Goncourt a apărut de curând în Brazilia, Portugalia şi Ungaria, iar în decursul acestui an se va traduce în peste 40 de ţări.

14.30 Sesiune de autografe
Teodor Baconschi, Facebook. Fabrica de narcisism

16.30 Lansare de carte şi sesiune de autografe, eveniment Humanitas
Anca Manolescu
Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală
Participă:
Anca Manolescu
Horia-Roman Patapievici
Andrei Pleşu
Titlul acestei cărți poate fi înșelător. Cititorul ar putea crede că are dinainte o lucrare de pură istorie culturală, o culegere de documente și analize, menite să devină un omagiu pios, comemorativ, adus unor grupuri de intelectuali care, în vremuri neprielnice, au încercat să-și păstreze chipul și să-și urmeze vocația. În realitate, e vorba de o reconstrucție erudită, dar intens simpatetică, a unui „model“ de viață spirituală atemporal. E vorba despre modul în care se nasc întâlnirile purtătoare de destin, despre farmecul – și rigorile – drumului tatonant spre cunoaștere, despre comuniune, împreună-căutare, dramă lumească și speranță. E vorba despre efortul oamenilor de a se situa, de „a-și găsi locul“ și despre „insti-tuționalizarea“ – dincolo de instituții – a formării intelectuale. În ce mă privește, am aflat neașteptat de multe lucruri despre împrejurări pe care credeam că le știu dinăuntru. Anca Manolescu le știe însă mai bine. Într-un anumit sens, ea este mai intim legată de modelele pe care le invocă decât chiar unii dintre reprezentanții lor.
Andrei Pleșu

17.00 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Cele mai frumoase pagini din înţelepciunea biblică
traduse din ebraică şi greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu
Cu un cuvânt însoţitor de Andrei Pleşu
Participă:
Monica Broşteanu
Francisca Băltăceanu
Andrei Pleşu
Marieva Ionescu
Cartea nu e dedicată „specialiștilor“, ci tuturor cititorilor dornici de învățătură și de sens.
„Avem de-a face cu o sumă de îndemnuri concrete, al căror combustibil nu e fervoarea speculativă, ci nevoia de bună-viețuire, de bună-cuviință, de adecvare demnă la un imediat care nu e nici neapărat inteligibil, nici neapărat echitabil, nici neapărat conform cu impulsurile și dorințele noastre. «Înțelepciunea» cu care vă veți întâlni aici este în același timp «aplicată» și inefabilă, transparentă și tainică: înțelepciunea trebuie trăită în patosul nemijlocit al vieții, dar cu privirea ațintită spre sursa ei trans-mundană. Lectură plăcută și binefăcătoare!“ – Andrei Pleşu

17.30 Lansare de carte, eveniment Humanitas Fiction
Javier Cercas
Legile frontierei
Participă:
Radu Paraschivescu
Ioana Bâldea Constantinescu
Dana Jenaru
Denisa Comănescu
Javier Cercas este unul dintre marii scriitori contemporani, admirat de Mario Vargas Llosa și J.M. Coetzee și recompensat cu numeroase premii internaționale. În Legile frontierei (2012), radiografie pasionantă a unei generații proscrise, Cercas fisurează graniţa dintre realitate şi ficţiune, personajul său Zarco fiind inspirat de un delincvent iconic, Juan José Moreno Cuenca (1961-2003), cunoscut drept El Vaquilla. Romanul a obţinut, în 2014, Prix Méditerranée Etranger și Premio Mandarache. Opera lui Javier Cercas este tradusă în peste douăzeci de ţări.

18.00 Lansare de carte şi audiobook; sesiune de autografe. Eveniment Humanitas şi Humanitas Multimedia
Radu Paraschivescu
Noi vorbim, nu gândim. Nouă colecţie de perle românesti
Radu Paraschivescu
Aforismele tranziţiei – catalog de perle româneşti
în lectura lui Andrei Pleşu
Participă:
Andrei Pleşu
Radu Paraschivescu
Lidia Bodea
Despre volumul Noi vorbim, nu gândim. Noua colecţie de perle românesti

Paginile acestea au fost gândite ca un insectar al proastei exprimări. De aceea, miza lor este doar în primă instanţă râsul. Dacă e adevărat că în spatele fiecărei intenţii comice trebuie să stea o nelinişte, Noi vorbim, nu gândim va ieşi din perimetrul cărţilor bune de citit doar în tren, în avion sau pe plajă. După ce se va stinge hohotul, va trebui să-şi facă apariţia îngrijorarea. Şi asta, în principal, din două motive. Fiindcă e foarte greu ca, exprimându-te şleampăt, să gândeşti coerent. Şi fiindcă majoritatea celor antologaţi aici sunt persoane publice. Oameni care imprimă stiluri de viaţă, conduc instituţii sau partide, emit legi şi populează studiourile de televiziune. Oameni care, din nefericire, pot fi preluaţi ca modele de viaţă. Iar asta fără ca agresiunea lor asupra limbii române şi asupra logicii să fie pedepsită în vreun fel.

18.30 Sesiune de autografe Sega, autorul volumului Namaste. Un roman de aventuri spirituale în Nepal, ediţie specială

19.00 Lansare de carte şi sesiune de autografe, eveniment Humanitas
Vladimir Tismăneanu
Efigii ale unui coşmar istoric
Participă:
Vladimir Tismăneanu
Marius Stan
Ioan Stanomir
Lidia Bodea

„În volumul de faţă, care va fi urmat de alte două, mă ocup de caracterologia epocii totalitare din România de după 1945. Mă interesează cum s-a construit eşafodajul puterii şi, mai ales, cine au fost exponenţii ei. Cititorul va găsi aşadar aici portretele liderilor PCR şi ale premierilor, membri ai formaţiunii politice care a monopolizat puterea, îndeosebi după alegerile măsluite din noiembrie 1946. Nu mă ocup de Petru Groza pentru că el nu a fost un membru al elitei comuniste, ci instrumentul de tip fellow traveller al acesteia. Explorez principalele instituţii comuniste, între care, în primul rând partidul, aparatul de propagandă, poliţia secretă.“ – Vladimir Tismăneanu

19.30 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Ion Mihai Pacepa, Ronald J. Rychlak
Dezinformarea. Un fost spion-şef dezvăluie strategiile secrete de subminare a libertăţii, de atac împotriva religiei şi de promovare a terorismului
Participă:
Vladimir Tismăneanu
Cătălin Strat
Gelu Trandafir
Ronald Reagan primind un exemplar al primei cărţi publicate de generalul Ion Mihai Pacepa, Orizonturi roşii, pe care preşedintele american a numit-o „biblia sa în abordarea dictatorilor“.

Ion Mihai Pacepa, cel mai înalt oficial din blocul sovietic care a cerut vreodată azil politic într-o ţară NATO, trăind și astăzi sub acoperire în Statele Unite, revine cu o nouă carte. După ce acum un sfert de secol, în bestsellerul internațional Orizonturi roșii, a demascat natura criminală a partidului comunist şi a Securităţii, aducând prejudicii ireparabile regimului de la Bucureşti, în cartea de față generalul ia în colimator o țintă uriașă: știința dezinformării, născută și perfecționată în fosta Uniune Sovietică, și astăzi uimitor de influentă. Împreună cu istoricul Ronald Rychlak, Pacepa expune angrenajele unora dintre cele mai puternice campanii de dezinformare lansate de la Kremlin. Cititorul va descoperi răspunsuri la multe întrebări esențiale ale epocii moderne: de ce în ultimii 50 de ani lumea occidentală s-a întors împotriva credinței sale fondatoare, creștinismul? De ce islamul radical, jihadul și terorismul au izbucnit cu atâta forță, după o lungă perioadă de relativă acalmie? De ce s-au înmulțit manifestările de sorginte marxistă în Statele Unite și în zona NATO? Ce s-a întâmplat, de fapt, în Rusia după căderea Zidului Berlinului?
O carte pe care „istoria a așteptat-o“, după cum spune profesorul Paul Kengor, o mină de aur din care putem extrage toate informațiile ce se cer cunoscute despre Războiul Rece.

Duminică, 24 mai
12.00
Aurelia Marinescu
Codul bunelor maniere astăzi
Ediţie aniversară, adusă la zi
Participă:
Ioana Pârvulescu
Dan C. Mihăilescu
Lidia Bodea
„Când săruţi mâna unei doamne, te apleci deasupra mâinii sau duci mâna ei la buze? • Te întâlneşti cu o doamnă. Aştepţi să-ţi întindă mâna sau o întinzi D-ta întâi? • Eşti în local împreună cu soţia sau logodnica şi o prietenă a acesteia. Vine vânzătoarea de flori. Căreia dintre ambele doamne îi cumperi flori sau căreia i le oferi întâi? • Cum scoţi din gură sâmburii de măsline, la masă? • Te-ai întâlnit cu un prieten şi soţia lui, pe stradă, şi continui o bucată de drum cu ei. De care parte vei merge?“

Iată ce întrebări îşi puneau românii din Bucureştiul interbelic evocat de Ioana Pârvulescu într-o bine-cunoscută carte. Răspunsurile la asemenea întrebări sunt căutate şi în zilele noastre, de vreme ce Codul bunelor maniere al Aureliei Marinescu, adevărat bestseller naţional vândut până acum în 300 000 de exemplare, continuă să fie o carte dorită de public.

Dacă principiile bunei-cuviinţe sunt eterne, normele de comportament trebuie să ţină seama de schimbarea deprinderilor şi a mentalităţii odată cu trecerea timpului. În cei 20 de ani de la apariţie, Codul a devenit o carte aproape clasică, dar asta nu înseamnă că s-a demodat: această ediţie aniversară a fost minuţios revăzută şi adusă la zi.

12.30 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Andrei Cornea
Uimitoare istorie a lui Şabbatai Mesia
Participă:
Andrei Cornea
Ioana Pârvulescu
Andrei Oişteanu
Gabriel Liiceanu

Ce şi cine mai suntem, când ne-am pierdut prietenii, patria, cetatea, limba şi Dumnezeul?
Cum poate credinţa modela lumea şi ce te faci când realitatea în care crezi te minte?
E posibil ca, vreodată, să apară o mare credinţă unificatoare, un fel de esperanto al religiei, care să-i apropie pe toţi oamenii?
Sunt câteva din întrebările grave ale căror fire străbat uimitoarea poveste a vieţii lui Şabbatai Ţevi, un fals Mesia născut în anul 1626 după Cristos sau 5386 după calendarul evreiesc.
Viaţa lui Şabbatai este reconstituită de doctorul Mehmet Akif pentru prietenul său din tinereţe, voltairianul Spiros Philippidis, în anul 1923, anul Convenţiei pentru schimbul de populaţii, hotărâtă de tratatul de la Lausanne: musulmanii din Grecia aveau să fie mutaţi în noua republică a lui Atatürk, iar creştinii ortodocşi din Asia Mică urmau să fie aduşi în Grecia. Istoria prezentului, care-i implică pe cei doi prieteni, se lasă însă acoperită de întâmplările din secolul al XVII-lea, pe care fiecare dintre ei le înţelege altfel. Iar finalul este neaşteptat…

Un roman plin de volute baroce, în care adevărul istoric, şi închipuirea îşi etalează deopotrivă ispitele. Iar misterul din miezul lui „este cel al supravieţuirii”.

Ioana Pârvulescu

13.30 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Maria, regina României
Jurnal de război. 1918, vol.III
Ediţie integrală, necenzurată
Participă:
Lucian Boia
Şerban Marin
Anca Bărbulescu
Radu Paraschivescu

„În primăvara anului 1918, România e prăbuşită. Pacea separată, pe care fusese nevoită să o accepte în urma defecţiunii ruseşti, a mutilat-o teritorial, înrobind-o totodată economic şi anulându-i independenţa politică. Cine ar fi putut să întrevadă răsturnarea care avea să se petreacă pe frontul de Vest în partea a doua a anului? La doi paşi de ceea ce ar fi putut fi pentru ea victoria definitivă, Germania cedează şi pierde complet partida. România înfrântă, aproape nimicită, se află acum în tabăra învingătorilor. Austro-Ungaria dispare de pe harta Europei. Bucovina şi Transilvania se unesc, la rândul lor, cu ţara. Din ideal, România Mare devine realitate.
Înfrângerea Puterilor Centrale o propulsează din nou pe regină în prim-plan. Istoria i-a dat dreptate! Tot mai multe voci o aclamă, numind-o „împărăteasa tuturor românilor“. La 1 decembrie 1918 îşi va face intrarea triumfală în Bucureşti, călare şi în uniformă militară… A rămas în istorie, la loc de frunte, printre marii făuritori ai României Mari.“ (Lucian BOIA)

14.00 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Imre Tóth
A fi evreu după Holocaust
„Nu poți să fugi de întâlnirea cu această carte fără să rămâi în dezordine cu tine. Iar cine o întâlnește nu poate scăpa de sentimentul rușinii. Unul care vine – cum să spun? – de dinaintea ta. Dar acest sentiment e până la urmă singurul remediu la felul în care ne-am lăsat locuiți, într-un moment sau altul al vieții noastre, de cea mai tenace și umilitoare prejudecată care ne-a fost transmisă din moși-strămoși.“ (Gabriel LIICEANU)
Paul Johnson
O istorie a evreilor
„O carte captivantă, provocatoare, bine scrisă, adeseori mişcătoare, un amestec pătrunzător şi pasionat de istorie şi mit, de povestire şi interpretare.“ (Christian Science Monitor)
Participă:
Andrei Oişteanu
Teodor Baconschi
Gabriel Liiceanu

14.30 Sesiune de autografe
Dan Alexe
Dacopatia şi alte rătăciri româneşti
Miros de roşcată amară şi alte povestiri scandaloase

15.00 Lansare de carte, eveniment Humanitas Fiction
Anthony Marra
Constelaţia fenomenelor vitale
Participă:
Angelo Mitchievici
Elisabeta Lăsconi
Ioana Avădani
Denisa Comănescu
Un debut excepţional, romanul Constelația fenomenelor vitale (2014) semnat de scriitorul american Anthony Marra este tradus în peste 20 de țări. Roman câştigător al John Leonard Prize, acordat de National Book Critics Circle.
Una dintre cele mai bune cărţi ale anului 2014, potrivit New York Times, Chicago Tribune, Kansas City Star, GQ, NPR, Christian Science Monitor, San Francisco Chronicle, Cleveland Plain Dealer. Desemnat de Kirkus Reviews drept The Best Book of the Year; inclus pe listele Washington Post Top 10 Books of the Year și Library Journal Top 10 Books of the Year.

15.30 Lansare de carte şi sesiune de autografe, eveniment Humanitas
Dan C. Mihăilescu
„Ce-mi puteţi face, dacă vă iubesc!?“ Eseu confesiv despre Ioan Alexandru
Participă:
Dan C. Mihăilescu
Costion Nicolescu
Lidia Bodea
„Îi datoram aproape dureros această carte.
I-o datorez demult, nu doar dinspre începutul anilor `90, când era (încă o dată şi tot mai sălbatic) ţinta ironiilor şi neînţelegerilor multora („Ce caută ăsta cu crucea în Parlament ?!”), şi când puteam, în sfârşit, spune totul, ci tocmai dinspre finele anilor ’70 ai veacului trecut.
Firește că rândurile de acum se vor inclusiv o penitență. Una tardivă și fragilă, e drept, dar nu mai puþin sinceră și încercănată sufletește.“

„Cursul Eminescu şi seminariile de ebraică ale lui Ioan Alexandru erau un havuz de credinţă, cultură şi înţelepciune. Ani de-a rândul l-am urmat cu Biblia-n desagă în tot felul de cămăruţe de prin mansarda Filologiei bucureştene, unde ne citea ce a tradus din Cântarea cântărilor ori scotea pe tăcute un album de autoportrete Rembrandt şi, cale de două ceasuri, în tăcerea noastră înmărmurită, ne făcea istoria Luminii, a Chipului, a mâinii care binecuvântă…
Plecam literalmente halucinaţi după două ceasuri de hermeneutică terapeutică, având inima căptuşită cu ceea ce el numea «cămaşă de aloe», armura lăuntrică prin care devii ignifug, impenetrabil la tot răul lumii, în numele triumfului pe care «fratele Ioan» ni-l striga la final, ca leac faţă de toată urâciunea care ne înconjura: «Ce-mi puteţi face, dacă vă iubesc!?»“ (Dan. C. MIHĂILESCU)

16.00 Lansare de carte, eveniment Humanitas Fiction
Thomas Mann
Mărturisirile escrocului Felix Krull
„O poveste captivantă despre furturi, amor, înșelăciuni și aventuri prin hoteluri luxoase ale Europei. Departe de a fi însă un vulgar răufăcător, Felix face parte din categoria aleșilor thomasmannieni, are har. Plăcut la înfățișare, visător și cuviincios, cu voce frumoasă și o retorică fără cusur, el vorbește o mulțime de limbi străine și are un talent actoricesc înnăscut. Mai presus de orice însă, Felix are capacitatea aproape supranaturală de a convinge și a învârti pe degete pe oricine, chiar și pe cititorii lui de azi. Scrisă la începutul și la sfârșitul carierei lui Thomas Mann, între 1910–1913 și 1951–1954, cartea a rămas neterminată, ceea ce nu-i știrbește cu nimic savoarea. În ultima parte, la proces, escrocul ar fi urmat să-i convingă pe jurați de nevinovăția lui. Le rămâne cititorilor, pe lângă bucuria lecturii, și aceea a ghicirii verdictului.“ (Ioana PÂRVULESCU)

Karen Blixen
Din inima Africii
O mare povestitoare a secolului XX, nominalizată de două ori la Premiul Nobel pentru literatură, Karen Blixen (pseudonim literar Isak Dinesen) este cunoscută în lume mai ales ca autoarea volumului autobiografic Din inima Africii, inclus de Modern Library în „Cele mai bune 100 de cărți de nonficțiune din toate timpurile“.

J.M. Coetzee
Elizabeth Costello. Opt lecţii
Reflecția metaliterară este o caracteristică majoră a operei lui J.M. Coetzee, iar romanul de față o ilustrează strălucit. Apărut în anul în care scriitorului i s-a decernat Premiul Nobel pentru literatură, Elizabeth Costello explorează, într-un mod provocator și ludic, puterea și limitele ficțiunii în fața singurătății și morții.
Participă:
Ioana Pârvulescu
Angelo Mitchievici
T.O. Bobe
Denisa Comănescu

16.30 Lansare de carte, eveniment Humanitas
Karol Wojtyla / Papa Ioan Paul II
În mâinile Domnului. Însemnări personale, 1962-2003
Ediţie de colecţie, cu reproduceri după manuscrisele originale şi fotografii
Mai bine de patruzeci de ani din viaţa celei mai importante personalităţi spirituale a secolului XX sunt consemnaţi în această carte care, odată apărută în Polonia, a stârnit un imens interes mediatic. Încredinţate prin testament părintelui Stanisław Dziwisz, secretarul şi cel mai apropiat colaborator al său, pentru a fi arse, aceste însemnări nu au fost distruse, ci au fost prezentate Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor. Decizia luată de cardinalul Stanisław Dziwisz, mitropolitul de astăzi al Cracoviei, din profundă dragoste şi respect faţă de Papă, ne oferă, poate, una dintre cărţile fundamentale ale umanităţii, un extraordinar document care ne dezvăluie taina sufletului unuia dintre cei mai iubiţi oameni şi un loc spiritual aparte în care ceea ce este omenesc şi ceea ce este dumnezeiesc se îmbină în dimensiunea sfinţeniei.

Participă:
Dan C. Mihăilescu
Leszek Biały, director adjunct al Institutului Polonez
Lidia Bodea

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *