Frizerul şi zeii

« Dix-huit mois après l’entrée spectaculaire des Pirates à la mairie de Berlin, bien rares sont les Allemands qui pourraient dire ce que ce parti a apporté à la vie politique. Ces „geeks” qui devaient révolutionner la politique grâce à Internet ne cessent de s’insulter, voire de se menacer sur Twitter, au point de mettre en péril l’existence-même de ce parti crédité d’à peine 3% des voix au niveau national. Pourtant, une de leurs initiatives vient d’être couronnée de succès et provoque déjà de nombreuses réactions. Dans le quartier „jeunes” de Kreuzberg-Friedrichshain à Berlin, les Pirates ont proposé la création de toilettes publiques transgenrespour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent se définir par l’un des deux sexes [hommes et femmes]„, expliquent les Pirates. La création de ces toilettes qui devraient s’ajouter aux toilettes existantes – dans certains clubs privés du quartier, elle se sont substituées aux toilettes séparées – a été approuvée par les Pirates mais aussi par les élus de la gauche radicale, le SPD et les Verts. Seule la CDU a voté contre. Bien que locale, l’initiative risque de provoquer un débat national. Le conseil d’éthique allemand qui conseille le gouvernement sur ces questions a déjà fait savoir que „pour les intersexuels, devoir choisir quotidiennement entre les genres lorsqu’ils se rendent dans les toilettes publiques constitue un obstacle dans la vie de tous les jours”.  Il y aurait, selon le gouvernement, entre 8000 et 10000 personnes qui, en Allemagne, ne se définissent ni comme homme ni comme femme et sont qualifiés d”intersexuels” » (Le Monde, 2 martie 2013).

Salas Abebe, un frizer etiopian în vîrstă de 52 de ani, a creat la Gongoma o sectă gnostică cunoscută sub numele de Copiii reîntregirii. Pornind de la o seamă de surse creştine apocrife şi de la diverse tradiţii animiste transmise de strămoşii mitici ai tribului din care făcea parte, plus o traducere italiană a Coranului, plus o serie de lecturi dezordonate din Agamben, Ceronetti, Marx, Romain Rolland (La vie de Ramakrishna) şi Sfîntul Augustin, Abebe le-a propus adepţilor săi o spectaculoasă viziune asupra lumii noastre, văzută ca tărîm eminamente impur, spaţiu al acumulării dejecţiilor cosmice, imundă groapă de gunoi a Universului. Cosmologia pe care a imaginat-o avea în centrul ei figura luminoasă a zeului Berhanu, cel care, trezindu-se dintr-un somn de milioane de ani, şi-a aplecat inteligenţa ordonatoare asupra haosului primodial văzut ca amestec baroc de excremente, modelînd cu înţelepciunea sa de Atotputernic Olar atît contururile rarefiatei lumi supralunare, în care nu există decît puritate şi contemplare, cît şi contururile lumii noastre sublunare decupate din ignobila materie a începutului, în care totul e suferinţă, murdărie, patimă şi desfrînare. Berhanu a fost ajutat la crearea cosmosului de către şarpele mitic Girma, al cărui venin cu virtuţi vivificatoare a permis purificarea materiei din care a fost alcătuită lumea supralunară, transformînd-o într-o esenţă nobilă potrivită pentru a bucura sufletele aleşilor ce vor fi admişi între frontierele paradisiace ale acestei lumi celeste. Însă veninul lui Girma nu a mai fost suficient pentru a fi folosit de Berhanu şi la crearea lumii sublunare, iar priceputul olar divin a fost constrîns să se mulţumească cu nesfîrşitele oceane de excremente ce-i stăteau la îndemînă, din a căror răbdătoare modelare a scos la lumină munţii, cîmpiile, plantele, animalele şi oamenii. Iar dacă în lumea supralunară totul stă sub semnul binelui, adevărului şi frumosului, în lumea de jos nu triumfă decît răul, minciuna şi urîtul, căci influenţa materiei josnice din care a fost ea creată nu va putea fi ştearsă pînă la sfîrşitul vremurilor, cînd universul va scăpa de infinita acumulare de dejecţii printr-o mîntuitoare ekpyrosis.

Deşi obligat să trăiască într-o lume definitiv marcată de originea sa întristătoare, omul nu trebuie să se resemneze cu soarta ce-i pare prescrisă. El are la îndemînă asceza, singura cale ce-i va permite evadarea din acest orizont imund. Abebe le cere adepţilor lui să depăşească vechile modele existente în hinduism, creştinism sau islamism, pentru a propune unica formulă ascetică în acord cu caracterul sordid al lumii noastre. Astfel, el crede că un om care a înţeles adevăratul sens al universului trebuie să-şi petreacă întreaga viaţă într-o cabină de toaletă, meditînd asupra alcătuirii groteşti a lumii şi încercînd să obţină desăvîrşirea tocmai prin adîncirea în mizerie şi oroare. Nu-i e îngăduit să-şi permită nici o clipă de relaxare, nici un moment de respiro, nici o secondă smulsă de sub tirania oribilului. El trebuie să trăiască infernul pe pămînt pentru a merita să locuiască mai apoi printre aleşi, el trebuie să suporte cele mai teribile miasme şi duhori înainte de a se bucura de miresmele paradisiace ale lumii supralunare.

 

 

Un comentariu

  1. Splendide frazele ce descriu cosmologia!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *