Artă combinată cu multă ştiinţă

Toată lumea speră la o afacere de succes şi e normal acest lucru dacă înţelegem nevoia naturii umane de a escalada obstacolele şi de a cuceri piscurile. Ce anume rezidă în spatele unei reuşite antreprenoriale? Profilul antreprenorului? Perspectiva psihosocială a realităţii? Leadershipul autentic?

Orice idee de afaceri este produsul unei viziuni asupra realităţii. Dincolo de substratul filozofic al acestei chestiuni este bine să amintim că imaginaţia, mobilată desigur cu o cunoaştere profesională/tehnică adecvată, este primordială în longevitatea unei afaceri care îşi găseşte habitatul în piaţă, respectiv în relaţia dintre cerere şi ofertă. Cum pot antreprenorii să-şi dezvolte constanta capacitate de a inova într-un mediu de business?

Cred că o primă premisă, pentru a înţelege cât mai bine întrebarea, ar fi cea a explorării relaţiei(conflictual-constructive) dintre concurenţă şi inovaţie.

Perspectiva liberală ne impune concurenţa ca ingredient stimulator în piaţă, pe când gândirea conservatoare adaugă acesteia necesitatea de stimulare în societate. Dacă piaţa este capabilă de a contura un profil al unei societăţi şi de a dinamiza câmpul muncii rămâne o întrebare deschisă mai mult exegeţilor viziunii de ansamblu. O afacere este o viziune particulară aplicată în sine.

Dacă, până în acest moment, am limpezit climatul de acţiune al antreprenoriatului în societate, cred că este indicat să oferim şi o viziune despre muncă. Cea mai simplă definiţie a muncii este cea de “instituire teleologică”.

In acest context, munca devine o “servire” a celuilalt. Avem, practic, o variantă de reconciliere a părţii liberale şi a celei conservatoare în stare să ofere şi un grad de etică în raportul muncă/societate.

De la toate aceste lucruri, care pot părea desuete sau futile, ar fi bine să înceapă o discuţie care îşi propune să transfere “ideea de afacere” la “afacerea propriu-zisă”. Un alt aspect care merită alipit polemicii este cel de poveste a afacerii în sine. Acest adaos epic oferă substanţa umană necesară oricărui schelet tehnic pe care îl impune materializarea unei viziuni particulare. Ideea  de afacere este locul comun dintre profesionalism, experienţă şi imaginaţie, inovaţie.

Până la urmă, o afacere este un organism viu şi tranzitoriu. De multe ori, această faţă umană este înlocuită de o faţă “încremenită în proiect”. Dacă intuiţia este “fiica experienţei”, atunci nu putem rezista să nu “intuim” că orice idee de afacere trece printr-un filtru de prospecţiune şi prospectivitate. Ideea unei afaceri nu exclude climatul organizaţional care formează practic atmosfera de lucru. Sensul eficient şi pozitiv al acestui climat este o calitate necesară în construcţia profilului de anteprenor? Este leadershipul motorul de implementare a unui climat inteligent economic?

Câteodată, inovaţia devansează cu mult viziunea noastră şi acest lucru dovedeşte farmecul discret al antreprenoriatului.

Cum putem contabiliza ponderea ideală de raţiune economică şi adaosul epic? Ce este o afacere, până la urmă? Arta combinată cu multă ştiinţă…

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *