Sa întărim vigilenţa, să demascăm uneltirile duşmanilor şi incompetenţilor! Felicitări sincere Institutului Cultural Român!

În clipele în care o nouă cultură se făureşte, sub semnul dragostei de ţară şi al curăţeniei sufleteşti, în clipele în care trecutul de împilare este doar o amintire iar viitorul este pe cale de a fi clădit, armonios, spiritul de vigilenţă este mai necesar ca oricând. Căci duşmanii se vor ascunde, întotdeauna, în detalii şi vor invoca, întotdeauna, propria lor incompetenţă ca pe o scuză pentru nerealizarea obiectivelor trasate de ICR şi personal de către preşedintele acestuia, ministrul Andrei Marga.

De aceea, se cuvin sincere felicitări ICR pentru seriozitatea de care a dat dovadă în identificarea şi eliminarea unui cuib de sabotori culturali periculoşi, în filialele de la Madrid şi Istanbul. Acţionând cu promptitudine şi cu hotărâre, ICR a înlăturat buruienile ce crescuseră şi riscau să compromită înflorirea ce îşi arăta semnele. Primăvara românească nu poate fi oprită- cei care i se opun vor fi striviţi de acest mare fluviu care îşi adună apele! Pentru prima dată, evaluarea performanţelor realizate nu a mai avut un caracter formal, nu s-a mai realizat sub zodia împăciuitorismului şi a inerţiei. Ministrul Andrei Marga ştie să impună un spirit nou, care îşi are rigorile sale. Fiecare zi de muncă este o bătălie care se cere câştigată.

Şi în zadar duşmanii ICR, din ţară şi din afară, acuză arbitrariul procedurilor aplicate. Interesul naţional contează, iar totul se cere judecat în funcţie de el. Justeţea alegerii făcute este dovedită cu prisosinţă şi atunci când vedem că la Istanbul, în locul unui intelectual şovăielnic şi cosmopolit, a fost propus un om de omenie, un erudit şi un diplomat ce a dat strălucire României în misiunile sale, un patriot care s- a afirmat în Camera Deputaţilor încă din 1990, profesorul Tasin Gemil. Este vremea ca experienţa să biruie, iar seriozitatea să triumfe. Bârfele nu întunecă sentimentul de legitimă mândrie care ne încearcă, la vederea acestor iniţiative lăudabile şi curajoase. “Noii directori se angajează la un efort amplu de afirmare a culturii române și de interacțiune cu institutele culturale majore din țara gazdă.”, precizează site-ul ICR, spulberând indoielile.

Aşadar, urăm Institutului Cultural Român să îşi ducă mai departe misiunea sa de apărare a fiinţei naţionale, de promovare a geniului creator autohton! Fie care anii ce vin să ne dea prilejuri de satisfacţie şi de optimism, cu gândul la renaşterea culturală ce înmugureşte acum.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *