Poeme și gardieni spirituali

EUDEMONIE – e un concept care provine din gîndirea filozofică antică și este unul cît se poate de complex. El se traduce îndeobște cu un altul: ”fericire”. Dar nu e doar atît. Sau nu e ”fericire” doar într-un sens personal, subiectiv. Pe de altă parte, discuția despre ce înseamnă ”eudemonie […]