Cauze evolutive ipotetice ale provincializării filetiste în ortodoxie și consecințe asupra rezilienței naționale

Din punct de vedere evolutiv filetismul, adică așezarea națiunii deasupra omenirii și persoanei în procesul de mântuire, corespunde unei evoluții prin hiperspecializare a ortodoxiei înțeleasă ca fenomen cultural universal.

O analiză a evoluției filetismului se poate face la scara milenară a dinamicii istorice a creștinismului și cu titlu ipotetic e rezonabil să presupunem că ortodoxia este specia culturală inițială apărută, din care ulterior s-au desprins entități înrudite. Această presupunere corespunde cu ce afirmă ortodoxia despre ea însăși și este plauzibilă și din punct de vedere al schemelor explicative ale evoluției culturale.

 

Pentru ca specia ortodoxiei să poată supraviețui ea are nevoie de un mediu cultural similar celui în care a apărut. Este o chestiune de cercetare istorică stabilirea variabilelor necesare pentru acest mediu, dar cu titlu ipotetic putem presupune că mediul de creștere are trăsături atât din cultura iudaică și din cea greacă. 

 

Vom lua ca ipoteză de lucru că experiența filosofică și democratică greacă antică sunt părți estențiale ale mediului în care a apărut și poate supraviețui specia culturală a ortodoxiei.

 

În acest context, putem formula două ipoteze:

  • Fārā o experiențā filosoficā și democraticā anticà și fàrà memoria lor ortodoxia ca fenomen nu putea și nu poate exista.
  • Prezența filosofiei și a culturii democratice în societate nu sunt suficiente, dar sunt necesare pentru supraviețuirea ortodoxiei.

 

Testarea lor se poate face pe baza unei cercetări istorice asupra dinamicii ortodoxiei în societăți cu diferite caracteristici culturale și politice, la scara de timp relevantă procselor de evoluție culturală.

 

În baza unui astfel de model, filetismul ar evolua prin adaptarea fenomenului cultural și al instituțiilor ortodoxe la un context social și politic în care influența mentalităților filosofice și democratice nu e prezentă, sau din varii cauze dispare. O astfel de situație corespunde creștinării unei națiuni întregi prin decizie de stat, instrumentalizării ortodoxiei pentru stabilizarea unui stat fără tradiții democratice și filosofice, sau respingerii democrației și filosofiei ca epifenomene instituționale autodistructive de felul modificārii mediului în care pot viețui adepții ortodoxiei în sens propriu.

 

În baza acestui model, având în vedere că ortodoxia continua să existe, se poate trage concluzia că există zone culturale, posibil cea grecească, în care caracteristicle esențiale ale mediului cultural complex originar contiună să existe și să permită adaptarea continuā a interfeței lumești a nucleuului duhovnicesc al ortodoxiei la condițiile istorice mereu noi. Funcția culturii democratice și a gândiri de tip filosofic ar fi de a facilita producerea de mutații culturale în zona flexibilă a ortodoxiei și acceptarea lor socială, tocmai pentru a proteja nucleu tare imuabil în condiții istorice variabile.

 

Din perspectivă aplicativă este important de observat că speciile hiperspecializate nu mai au potential de evoluție, existența lor depinzând strict de existența condițiilor în care au evoluat. Nu ne putem aștepta ca filetismul ortodox să evolueze spre altceva, în particular spre specia culturală universală a orotodoxiei, adică să aibă loc o evoluție în sens invers celei întâmplate. Tot ce este posibil din punct de vedere evolutiv pentru adaptare la scară de societate ca întreg și de stat este coexistența speciei ortodoxe originare cu cea filetistă, iar pentru aceasta ambele trebuie să aibă condiții de existență corespunzătoare separate social și/sau spatial. O specie culturală filetistă care are monopol social nu va putea decât să se apere pentru a supraviețui și să încerce să păstreze condițiile de mediu ultraspecalizate în care poate supraviețui. Reziliența națională se va reduce la rezistență și elasticitate, fără să mai poată exista adaptabilitate și capacitate de transformare păstrând și extinzând funcțiile.

 

Cadrul analitic schițat poate fi aplicat pentru intepretarea polarizărilor rural/urban în instituția ortodoxă românească, a polarizărilor între biserici ortodoxe naționale, pentru analiza relației centru – periferie/provincie în ortodoxie cu derivatele ei culturale (filetism și cazul particular al ortodoxismului românesc) la diferite scări de complexitate, pentru interpretarea istoriografiei existente a bisericilor ortodoxe (de exemplu la noi istoria BOR scrisă de Pr. Păcurariu vs. istoria d-lui Schmitt).

 

Prin elaborarea mai detaliată în urma unor cercetări inter-disciplinare cadrul analitic poate sugera căi de acțiune la nivelul mediului pentru creșterea ponderii ortodoxiei în sens propriu în spațiul social românesc în raport cu varianta evoluată filetist. Investiții de folos ortodox ar putea fi, ipotetic, în domeniul educației, culturii democratice și cercetării filosofice. În condițiile din România zilei de azi, aceste investiții ar putea duce la creșterea rezilienței naționale.

 

Concluzii preliminare:

  • structura teoreticā a programului teoretic al evoluției nu depinde de domeniul biologiei, e abstractā și se poate aplica altor domenii
  • ortodoxia însāși poate beneficia de programul teoretic al evoluției pentru a avea reprezentāri cât mai realiste asupra fenomenelor lumești asociate ei
  • agenda filetista nu va dispārea și va deveni tot mai agresivā în Ro deorece nu poate evolua, iar mediul nu o mai favorizeazā.
  • agenda ortodoxā în sens propriu poate supraviețui prin cuplare la centre duhovnicești nepolitizate naționale și globale și la cel civilizațional grec prin decizii personale și tolerare instituționalā dacā nu își propune sā punā presiune pe filetism.
  • agenda ortodoxā poate susține educația, democrația și filosofia pentru a avea un mediu favorabil extinderii ei sociale în viitor. Orele de religie nu rezolvā situația socialā a ortodoxiei în viitor, fiind ușor instrumentalizabile filetist.
  • există o convergență între interesele de reziliență ale statului în context NATO și UE și agenda ortodoxă în sens propriu.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *