Close-up : Steve McQueen

Steve McQueen nu a cunoscut bătrâneţea. Asemeni unor James Dean sau Gérard Philipe, el a trecut din tinereţea sa în legendă. Chipul lui este, pentru totdeauna, prins în această nemurire vitală a imaginilor pe care le lasă în urmă. Revoltat, visător, elegant, neînfricat, iconoclast, fermecător, viril, Steve McQueen a traversat anii carierei sale cu aceeaşi temeritate cu care a ales să piloteze motocicletele şi maşinile de cursă. O anume autenticitate l-a însoţit, până la capăt, căci , în artă, ca şi în viaţă, a refuzat jocul laş al conformismului sterp.

Şi poate că efigia vitalităţii unice care i-a marcat arta este cavalcada mecanică din “ The great escape”. Motocicleta cu care personajul său înfruntă armata germană devine un simbol al libertăţii care nu se încovoaie, niciodată. Evadarea devine o condiţie a demnităţii: bravada lui Steve McQueen dublează, ironic, gravitatea opţiunii etice.

Ceva din fibra de revoltă din “ The great escape” se înscrie, definitiv, în cinematografia sa. Iar atunci când geniul contestatar al lui McQueen se intâlneşte cu brutalitatea mitică a lui Sam Peckinpah, în “ The Getaway”, punctul mai înalt al artei sale este atins: un amestec de agresivitate masculină şi de vulnerabilitate poetică, în registrul sincopat al capodoperei.

Acest registru al revoltei devine, în “ Papillon”, forţă de expresivitate epopeică. Dârzenia personajului său evocă pe aceea a unui alt evadat mitic,Edmond Dantés. Ceea ce îi uneşte este voinţa sălbatecă de a zdrobi cătuşele: cel care nu cedează nu poate fi cu adevărat înfrânt.

Dar Steve McQueen înseamnă şi jocul pe muche de cuţit, din “ The Thomas Crown affair”. În filmul lui Norman Jewison Steve McQueen îşi dezvăluie această graţie poetică pe care muzica lui Michel Legrand i-o potenţează, delicat. Gentleman – cambrioleur,estet şi aventurier, Thomas Crown joacă împotriva lumii din care face parte. Dragostea, ea însăşi un joc, se dovedeşte a fi imposibilă.

Silueta lui Steve McQueen se profilează pe acest fundal trepidant al vieţii trăite fără a trişa. Asemeni lui Thomas Crown, Steve McQueen se topeşte în propria sa taină. Drumurile sale pot fi doar ghicite, linii fugare pe o plajă pustie. ( Ioan Stanomir)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *