Breviar de pedagogie povestită

Fără a avea pretenția unui manual de bune practici, cartea lui Teodor Baconschi se dorește o invitație la dialog, o carte pentru uzul ,,intern”, domestic, ce-și propune să vină în întâmpinarea părintelui-educator, în care autorul împărtășește idei, experiențe personale, pledând în favoarea educației. Teodor Baconschi este un ,,produs” al înaltei educații, un promotor al ei. Educația, Sănătatea și Cultura sunt verigi de bază ale societății. În cazul tuturor se resimte necesitatea imperioasă a reformei. Educația face diferența, educația e un drept fundamental, educația e comunitatea noastră de avere. Cu educația (care e sinonimă cu progresul, cu evoluția) nu ne naștem, ci o dobândim printr-un vast proces de învățare, un proces continuu, dialectic care nu se consideră niciodată încheiat. Educația presupune o relație de interdependență, e o formă de (auto)cunoaștere, de identificare și de legitimare.

Cartea lui Teodor Baconschi e un act de sensibilizare-conștientizare a opiniei publice vizavi de rolul capital al educației. Lucru știut, există patru nevoi fundamentale ale omului: nevoia de a trăi, nevoia de a învăța, nevoia de a iubi, nevoia de a lăsa moștenire. Singura șansă către o societate civilizată este educația și autocunoașterea. Educația e sinonimă cu proactivitatea, ea deschide drumul spre o viață eficientă. A venit vremea ca școala, societatea, familia să mute centrul de greutate pe educația prin valorificare, pe cultivarea darurilor înnăscute ale copiilor. De aici și necesitatea unei evaluări prin care să aflăm cine suntem și cine putem fi, nevoia de autoanaliză sinceră și cât se poate de obiectivă. Școala are rolul de a pune bazele unei educații eficiente. La fel și familia. Educația centrată pe valori duce la o educație bazată de principii. Prin educație temeinică se ajunge la ,,omul integral” (Stephen R.Covey). Omul educat este un om cu (alese) însușiri. A primi vs. a lăsa moștenire.

Averea bunei educații este un breviar de pedagogie povestită, o schiță de proiect de țară, demers paideic pro elitism. Prin educație suntem. Un om educat e un om puternic care-și aparține. Educația ne privește pe toți, e un ,,bun” comun, investiție de lungă durată. Nu putem evolua decât prin educație. Teodor Baconschi ne îndeamnă să nu devenim prizonieri ai ignoranței, să nu rămânem indiferenți la destinul României. Cartea, călătoriile, muzeul, biblioteca, muzica au rol formator. Descoperind, ne descoperim. Prin intermediul educației dobândite dăruim, de unde și gradul/nivelul ridicat de altruism pe care-l presupune educația, reper și far călăuzitor. Avem datoria morală de a facilita accesul copiilor noștri la educație de foarte bună calitate. Așadar, să învățăm să învățăm.

Educație, învățare egal gimnastică a minții. O minte frumoasă e o minte bine mobilată intelectual. Teodor Baconschi e un spirit lucid, în absența educației nimic nu se coagulează, nimic nu durează. A fi și a avea prin educație.

Teodor Baconschi,

Averea bunei educații,

București, Ed. Univers, 2019.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *