Pornind de la 4 Iulie: corupţie, privilegii şi democraţie

Ziua de 4 Iulie nu este un simplu eveniment muzeal, comemorat cu eleganţă indiferentă spre a omagia alianţa care ne leagă de Statele Unite. 4 Iulie închide în sine o lecţie pe care românii, astăzi,mai mult ca niciodată, sunt obligaţi să şi-o asume, spre a putea păstra libertăţile care le sunt garanţia viitorului însuşi.

Ziua de 4 Iulie este, înainte de toate, legată de această tenacitate a curajului şi rezistenţei puse în slujba unei comunităţi libere de cetăţeni. Spiritul republican este inseparabil de această vigilenţă ce face din cetăţeni actori capabili să cenzureze deciziile guvernării. Reprezentarea politică nu exclude controlul exercitat de alegători asupra aleşilor. Viziunea unei suveranităţi ilimitate de care ar beneficia Parlamentul este incompatibilă cu ordinea libertăţii politice. Constituţiile şi legile nu au altă menire decât aceea de a îngrădi arbitrariul statului, creând premizele naşterii unui bine comun, prin negociere, dialog şi compromis.

Ziua de 4 Iulie este şi prilejul, pentru români, de a reflecta la ideea de egalitate în faţa legii. Invocată ritual de către politicieni, spre a se legitima, ea este temelia fără de care libertatea politică nu poate exista cu adevărat. Corupţia născută din tranzacţiile ilicite cu statul, din manipularea funcţiilor dobândite prin alegere sau numire, iată inamicul cel mai redutabil cu care o republică se poate confrunta. Corupţia nu este un accident oarecare, ci maniera în care se exprimă răul ce sapă la fundaţiile democraţiei. Corupţia, ca sistem de complicităţi, face din partide instrumente de explotare şi devalizare a resurselor publice. Corupţia lipseşte de relevanţă angajarea politică şi menţine în subdezvoltare comunităţile locale. Din acest sol al corupţiei se alimentează privilegiile ce ocrotesc pe cei aleşi, privilegiile ce consacră o inegalitate de fapt şi de drept la nivelul statului nostru. Alianţa între corupţie şi privilegii poate fi contracarată doar prin tenacitatea cu care valorile justiţiei independente sunt apărate şi afirmate.

Ziua de 4 Iulie poate fi şi pretextul de a medita la fundamentele pe care se organizează viitorul nostru. Agresiunea rusă din Ucraina şi resurecţia autocraţiei putiniste sunt provocări strategice şi ideologice, în egală măsură. Ideea de guvernare transparentă, întemeiată pe domnia legii şi pe separaţia puterilor în stat, este un element pe care nu îl putem negocia. Libertatea indivizilor şi a popoarelor este valoarea fără de care viitorul se confundă cu sclavia şi barbaria. Solidaritatea cu aceste idei este o formă de luciditate democratică, luciditate pe care o ilustrează, memorabil, această zi de 4 Iulie.

În cele din urmă, libertatea nu este oferită de Stat ca un dar mărinimos supuşilor săi. Ea este cucerită şi mai apoi apărată. Rezistenţa împotriva arbitrariului, corupţiei, privilegiilor este singura ce întăreşte, zi de zi, această armătură democratică. De 4 Iulie să ne reamintim de Statele Unite şi de destinul lor, ca un semn că propriul nostru destin poate fi modelat sub acelaşi semn al demnităţii şi curajului.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *