Scrisoare deschisă pentru susținerea Revistei de cultură Familia

În aceste zile, întreaga lume culturală a aflat cu consternare despre Hotărârea Consiliului Județean Bihor din data de 15 decembrie 2020, prin care revistei de cultură Familia i-a fost anulată personalitatea juridică, fiind desființată, astfel, ca instituție. Invocându-se necesitatea reducerii de personal, în vederea eficientizării activității instituțiilor din subordinea sa, Consiliul Județean a transformat revista Familia, publicație de patrimoniu cultural național, într-un simplu compartiment în cadrul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor. Compartimentul nou înființat ar urma să funcționeze în sediul bibliotecii, fiind lipsit de autonomie și de posibilitatea unui management propriu. Revista va continua să apară, dar prestigiul său emblematic va fi grav compromis.

O asemenea hotărâre ne provoacă o îndreptățită îngrijorare cu privire la consecințele negative pe care le va avea asupra viitorului revistei.

În acest spirit, adresăm o scrisoare deschisă domnului Ilie Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor, scrisoare al cărei text îl prezentăm în continuare.

Sperăm ca sfânta sărbătoare a Crăciunului să lumineze judecata consilierilor judeţeni pentru a găsi soluţia evitării unei hotărâri nedrepte.

Domnule Președinte al Consiliului Județean Bihor,

De curând, s-au împlinit 155 de ani de la apariția revistei Familia, cea care l-a descoperit pe Mihai Eminescu. Din anul ctitoririi sale de către Iosif Vulcan, 1865, publicația a reprezentat o instituție culturală, având drept program răspândirea culturii române în Transilvania și afirmarea conștiinței naționale. De-a lungul neîntreruptei lor istorii comune, începând cu anul 1880, de când publicația apare la Oradea, orașul a dobândit o identitate culturală distinctă și datorită revistei Familia, identitate păstrată cu sfințenie de toți conducătorii ei. Personalitățile marcante ale lumii culturale orădene care i-au urmat lui Iosif Vulcan la conducerea publicației, M. G. Samarineanu, Alexandru Andrițoiu și Ioan Moldovan, i-au consolidat tradiția și nobila misiune, astfel încât aceasta este astăzi una dintre valorile de patrimoniu național românesc. Toți au slujit datoriei de a descoperi tineri creatori și de a-i ajuta să se afirme, de a publica scriitorii afirmați, de a face din paginile revistei un spațiu de elevație și emulație culturală. Indiferent de serie, în paginile revistei au publicat cei mai importanți scriitori români, Familia fiind considerată una dintre cele mai valoroase publicații culturale românești. 

Identitatea revistei s-a hrănit din acest efort continuu, la fel cum și scriitorii publicați s-au împărtășit din valoarea acestei identități. Principiul estetic și spiritul critic au constituit reperele valorice pe care redactorii și colaboratorii de prestigiu ai revistei le-au respectat cu sfințenie. Familia nu este doar una dintre primele și cele mai vechi publicații românești, căci, dincolo de valoarea sa de brand cultural orădean, s-a manifestat mereu ca o prezență vie și eficientă pentru cultura națională și identitatea spirituală românească. Din acest motiv, considerăm că i se cuvine să-și păstreze identitatea, personalitatea, demnitatea și autonomia ca instituție prin care se promovează valori autentice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor din 15 decembrie 2020, revistei Familia  i-a fost anulată personalitatea juridică, fiind desființată, practic, ca instituție și devenind un compartiment în cadrul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor. Din câte știm, pe parcursul a două întâlniri anterioare, conducerea revistei v-a comunicat că este de acord cu reducerea personalului, dar nu și cu renunțarea la identitatea ei legală. Transformarea publicației într-un compartiment în cadrul Bibliotecii Județene înseamnă, de fapt, încetarea existenței sale de sine stătătoare, cu consecințe negative asupra activității culturale, dintre care amintim următoarele: creșterea ponderii locale în conținut; debranșarea de la viața literară; ezitarea scriitorilor reprezentativi de a mai colabora; asaltul veleitarilor și absența spiritului critic; schimbarea întregii compoziții redacționale; editarea de către bibliotecă, prin eforturi proprii; reducerea numărului de apariții anuale.

Hotărârea Consiliului Județean Bihor a provocat o impresionantă solidarizare a lumii culturale românești și internaționale în jurul revistei Familia, exprimată prin miile de reacții primite din partea celor preocupați de viitorul culturii în țara noastră. De pildă, în data de 14 decembrie 2020, a fost lansată în spațiul public petiția împotriva desființării revistelor Familia și Várad. În decurs de câteva zile, aceasta a fost susținută prin adeziunea a peste 2500 de semnatari, care consideră că cele două publicații culturale sunt extrem de importante atât pentru cultura bihoreană, cât și pentru cea națională. 

Ținând cont de toate acestea, venim acum către dumneavoastră cu rugămintea să reexaminați situația creată și să acționați în vederea înlăturării consecințelor negative pe care amintita Hotărâre o produce.

 

Oradea, 18 decembrie 2020

Urmează semnăturile – confirmate prin e-mail

 

 1. Ana Blandiana, scriitor
 2. Matei Vișniec, scriitor, Franța
 3. Nicolae Prelipceanu, scriitor
 4. Armand Goșu, politolog
 5. Liviu Ioan Stoiciu, scriitor
 6. Marta Petreu, scriitor, prof. univ. dr.
 7. Mircea Mihăieş, scriitor, prof. univ. dr.
 8. Georges Banu, scriitor, Franţa
 9. Ion Pop, scriitor, academician
 10. Adrian Popescu, scriitor
 11. Dan Cristea, scriitor
 12. Ion Mureşan, scriitor
 13. Ruxandra Cesereanu, scriitor, prof. univ. dr.
 14. Cistelecan, scriitor, prof. univ. dr.
 15. Constantin Abăluţă, scriitor
 16. Lucian Vasiliu, scriitor, dir. Ed. Junimea Iaşi
 17. Leo Butnaru, scriitor, Republica Moldova
 18. Doina Uricariu, scriitor, S.U.A
 19. Marian Gorczyca, scriitor şi jurnalist
 20. Ioan Milea, scriitor
 21. Ioan Radu Văcărescu, scriitor
 22. Grigore Chiper, scriitor, Republica Moldova
 23. Mihai Mănuțiu, regizor, scriitor, prof. univ. dr
 24. Anca Mănuțiu, scenograf
 25. Alina Ledeanu, scriitor, dir. Rev. Secolul 21
 26. Radu Ulmeanu, scriitor, editor, dir. rev. Acolada
 27. Florin Ardelean, scriitor, conf. univ. dr.
 28. Bogdan Ghiu, scriitor
 29. Mihai Dinu Gheorghiu, scriitor
 30. Dan Mircea Cipariu, scriitor
 31. Dumitru Crudu, scriitor, Republica Moldova
 32. Diana Adamek, scriitor, conf. univ. dr.
 33. Sorin Antohi, scriitor
 34. Aurel Şorobetea, scriitor, Suedia
 35. Radu Vancu, scriitor, conf. univ. dr.
 36. Francisko Kocsis, scriitor
 37. Cristian Pătrășconiu, publicist, scriitor
 38. Doina Jela, scriitor, Franța
 39. Dan Culcer, scriitor, Franța
 40. Horia Bădescu, scriitor
 41. Gellu Dorian, scriitor, red.-șef rev. Hyperion
 42. Cassian Maria Spiridon, scriitor, dir. rev. Convorbiri literare
 43. Alexander Baumgartner, scriitor, prof. univ. dr.
 44. Călin Vlasie, scriitor, editor
 45. Mircea Bârsilă, scriitor
 46. Doina Ruști, scriitor
 47. Teodora Pop, medic
 48. Emanuel Galaicu-Păun, scriitor, Republica Moldova
 49. Irina Nechit, scriitor, Republica Moldova
 50. Nicolae Popa, scriitor, Republica Moldova
 51. Lucia Negoiță, scriitor, jurnalist
 52. Constantin Cubleșan, scriitor, prof. univ. dr.
 53. Mircea Muthu, scriitor, prof. univ. dr.
 54. Gheorghe Perian, scriitor, prof. univ. dr.
 55. Luminița Bîrsan, conf. univ. dr.
 56. Mircea Braga, scriitor
 57. Rodica Braga, scriitor
 58. Dan Coman, scriitor
 59. Claudiu Soare, scriitor
 60. Vasile Gogea, scriitor
 61. Aura Christi, poet, scriitor, editor, redactor-șef al Revistei  Ideea europeană
 62. Andrei Potlog, editor, director administrativ al Revistei  Ideea europeană
 63. Adrian Preda, editor, director distribuție, Revista  Ideea europeană
 64. Alina Ionescu, redactor, Revista  Ideea europeană
 65. Nicolas Cavailles, scriitor
 66. Alexandru Jurcan, scriitor
 67. Mircea Morariu, scriitor, prof. univ. dr.
 68. Mircea A. Diaconu, scriitor, prof. univ. dr.
 69. Horia Ursu, scriitor, conf. univ. dr.
 70. Dumitru Chioar, scriitor, prof. univ. dr.
 71. Nicolae Coande, scriitor
 72. Iulian Boldea, scriitor, prof. univ. dr.
 73. Rareş Moldovan, scriitor, conf. univ. dr.
 74. Stanca Rafan-Szekely, prof. dr.
 75. Marius Vasileanu, scriitor
 76. Codruţ Constantinescu, scriitor
 77. Emil Nicolae, scriitor
 78. Sorin Anca, scriitor, Germania
 79. Leonard Ancuţa, scriitor
 80. Mircea Laslo, regizor
 81. Adrian Lăcătuş, scriitor, decan Fac. Litere, Univ. Transilvania Braşov
 82. Revista Literară, Chişinău, red.-şef Teo Chiriac
 83. Cistelecan, scriitor
 84. Radu Ţuculescu, scriitor
 85. Theodor Damian, scriitor, S.U.A.
 86. Ion Lazu, scriitor
 87. Nicolae Ionel, scriitor
 88. Nicolae Bîrna, scriitor
 89. Laszlo Alexandru, scriitor, prof. dr.
 90. Cornel Nistea, scriitor
 91. Daniel D. Marin, scriitor
 92. Adrian Gurgău, scriitor
 93. Attila F. Balazs, scriitor, Slovacia
 94. Dan Lungu, scriitor
 95. Simona-Grazia Dima, scriitor
 96. Eugen Popin, scriitor, Germania
 97. Marian Drăghici, scriitor
 98. Andrei Velea, scriitor
 99. Viorel Chirilă, scriitor, prof.
 100. Ştefan Borbély, scriitor, prof. univ. dr.
 101. Liana Cozea, scriitor, prof. univ. dr
 102. Daniel Săuca, scriitor, red.-şef Caiete Silvane
 103. Marian Odangiu, scriitor
 104. Anca Goja, scriitor, jurnalist
 105. Sonia Elvireanu, scriitor, prof.
 106. Laura Ardelean, profesor dr.
 107. Virgil Podoabă, scriitor, prof. univ. dr.
 108. Horia Al. Căbuți, scriitor
 109. Farkas Jenő, scriitor, Ungaria
 110. Andrei Zanca, scriitor, Germania
 111. Adrian Dinu Rachieru, scriitor, prof. univ. dr.
 112. Ioan Matiuț, scriitor
 113. Lidia Vianu, prof. univ. dr.
 114. Remus Giorgioni Valeriu, scriitor, red.-șef Actualitatea literară
 115. Rodica Grigore, scriitor, prof. univ. dr.
 116. Sanda Cordoș, scriitor, conf. univ. dr.
 117. Daniela Gerner, nutriționist
 118. Jean Dumitrașcu, scriitor, editor, director revista Euphonia
 119. Vasile Dan, scriitor, red.-șef rev. Arca
 120. Dan Perjovski, artist plastic
 121. Lucian Szekely, artist plastic
 122. Ioan Augustin Pop, artist vizual
 123. Letiția Ilea, scriitor
 124. Cornel Munteanu, scriitor, prof. univ. dr.
 125. Elisabeta Pop, scriitor
 126. Alexandru Pop, scriitor, chimist
 127. Ioan Barb, scriitor, red.-șef rev. Altitudini
 128. Redacția revistei Tabor (preot Cătalin Pălimaru)
 129. Corina Ceclan, prof.
 130. Victor Tzvetov, scriitor, Republica Moldova
 131. Gabriela Feceoru, scriitor
 132. Corina Giurgea, conf. univ. dr.
 133. Corin Braga, scriitor, prorector Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 134. Aurelian Liviu Șinca, psiholog, cercetător științific
 135. Mihaela Șinca, prof. univ.
 136. Cosmina Moroșan, scriitor
 137. Liviu Cangeopol, scriitor, S.U.A.
 138. Carmen Mihalache, scriitor, dir. rev. Ateneu
 139. Gabriel Hasmațuchi, scriitor
 140. Ștefan Jurcă, scriitor
 141. Petrișor Militaru, scriitor
 142. Gabriel Cojocaru, scriitor, editor
 143. Redacția Revistei Plumb
 144. Augustin Mocanu, scriitor
 145. Vlad Moldovan, scriitor
 146. Lucian Scurtu, scriitor, profesor
 147. Dan Horațiu Popescu, scriitor, conf. univ. dr.
 148. Liviu Câmpeanu, profesor
 149. Ioana Beteg, profesor
 150. Andrei Lucian Mocuța, scriitor
 151. George Achim, scriitor, prof. dr.
 152. Iulian Barbu, scriitor
 153. Monica Savulescu Voudouri, scriitor, Elveția
 154. Catalin Spătaru, scriitor
 155. Mihail Vakulovski, scriitor
 156. Alexandru Cetățeanu, scriitor, director rev. Destine literare, Preș. Asociației Scriitorilor din America de Nord
 157. Toma Grigorie, scriitor
 158. Irina-Roxana Georgescu, scriitor
 159. Valentin Chifor, scriitor
 160. Adrian Grănescu, scriitor
 161. Ștefan Manasia, scriitor
 162. Mircea Pora, scriitor
 163. Lucian Perța, prof.
 164. Octavian Logofătu, scriitor, redactor Destine literare, S.U.A.
 165. Ștefan Iovan, comentator, TV Sud-Est Buzău
 166. George Tarara, comentator, TV Sud-Est Buzău
 167. Dorin Mureșan, scriitor
 168. Dumitru Augustin Doman, scriitor
 169. Andreea Fişcă-Pop, scriitor
 170. Paul Aretzu, scriitor
 171. Simona Aretzu, scriitor
 172. Romulus Bucur, scriitor
 173. Doina Rogojan, profesor
 174. Alex Ciorogar, scriitor
 175. Brînduşa Palade, scriitor
 176. Maria Vesa, jurnalist
 177. Horia Dulvac, scriitor
 178. Nicolae Grigore Bîrna, scriitor
 179. Andrei Doșa, scriitor
 180. Violeta Savu, scriitor, red. rev. Ateneu
 181. Ioan Marcel Pop, profesor
 182. Adrian Gagiu, muzeolog
 183. Mirela Roznoveanu, scriitor, S.U.A.
 184. Dănuț Mănăstireanu, teolog, Marea Britanie
 185. Eleonora Irina Damian, scriitor
 186. Florin-Corneliu Popovici, CS III dr.
 187. Codruța Tulvan, profesor
 188. Maria Hulber, scriitor, redactor
 189. Iuliana Păcurar, profesor
 190. Ioana Zîmbrea, profesor

Semnături confirmate după data depunerii Scrisorii deschise la registratura Consiliului Județean Bihor (28 decembrie 2020)

 

 1. Ioan Groșan, scriitor
 2. Ioan F. Pop, scriitor
 3. Mihai Păcuraru, scriitor
 4. Marin Beșcucă, scriitor

4 Comentarii

 1. George Dometi says:

  Bună seara! Dacă se poate să revizuiți punctul 24. Vă mulțumesc!

 2. Tiu Eleonora says:

  Eleonora Tiu, actor și lector universitar Dr. Doresc să semnez

  • Stimată doamnă Elonora Tiu, vă mulțumesc mult, în numele inițiatorilor acestui demers în sprijinul Revistei Familia, pentru susținerea dumneavoastră! Scrisoarea deschisă am depus-o la registratura Consiliului Județean Bihor în data de 28 decembrie 2020. Timpul a curs împotriva noastră, deoarece, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare hotărârea împotriva căreia am înaintat scrisoarea deschisă. Încă nu am primit răspunsul oficialităților locale. Toate adeziunile primite după acea dată ne bucură și sunt bine-venite, dovezi ale deosebitului interes acordat acestei situații care ne îngrijorează pe toți. Am actualizat toate noile semnături confirmate la linkul următor: https://lafirulcartii.com/2021/01/scrisoare-deschisa-pentru-sustinerea-revistei-de-cultura-familia/
   Mulțumesc revistei LaPunkt pentru importantul sprijin acordat prin publicarea și mediatizarea scrisorii deschise!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *