Raiul, la 25 de km de comunism

în memoria Aglaiei

Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul copilăriei mele și la casa bunicii, mă-ntorc în fantasma cea frumos călătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire un Rai pierdut pentru totdeauna. Zăvorât într-o crisalidă a imaginației și păzit cu sabie de foc, el stă ca o efigie prețioasă, înfiptă în inima tuturor amintirilor mele.

Cei ce nu au avut privilegiul unei copilării la țară, n-au cum să înțeleagă asta. Azi e greu să mai găsești asemenea nostalgii desuete, când timpul puber e ucis, în mare parte, în fața realităților explozive de dincolo de ecranele computerelor. Doar cine mai are bunici la țară mai poate experimenta copilăria paradisiacă, în vacanțe, dar ”țara” nu mai e cea de dinainte de 1989 (la care eu vreau să mă refer), și nici copiii nu mai sunt aceiași. O uriașă mutație de paradigmă s-a produs în ultimele decade moderne, astfel încât orizontul copiilor și al adolescenților a devenit o excrescență mobilă a virtualităților compuse din pixeli și informații rapide. Cu avantaje și costuri aferente. Lor ruralul nu le mai spune nimic, decât, eventual, negativ: un loc al plictisului gol, din care lipsesc beneficiile interconectărilor în rețea și pulsațiile vieții mondene.

Vacanțele socialiste erau lungi, iar alternativele puține. Cu două ore de televizor și un singur canal, acerb controlat ideologic, nu aveai cum și de ce să fii legat de ecran. Cinematograful, ieșitul pe afară, cu cheia legată de gât, miuța printre blocuri cenușii și spații betonate, un schimb de timbre și de alte felurite colecții personale exotice (reviste Pif și Rahan, surprize de chewing gum, jucării străine) se numărau printre opțiunile timpului liber. Cei mai mulți dintre noi făceam parte din proaspăta generație născută pe asfalt din părinți rurali, care gustaseră maleficiile colectivizării și nu mai aveau de ce rămâne în satul natal. Veniseră la oraș, să se alăture armatei internaționale de muncitori și intelectuali, înfrățiți cu țăranii întru construirea paradisului profețit de Marx, Engels și Lenin. Corolarele ideologice ceaușiste se adăugaseră, astfel încât ne născuseră pe noi, progenituri ale viitorului, înrolate în organizații paramilitare (șoimi, la grădiniță, pionieri la școală, uteciști, la liceu) care să ducă pe noi culmi ale progresului statul național, unitar și multilateral dezvoltat. Deocamdată, înmatriculați pe mâneca uniformei, visam printre mărețele realizări urbane, evadând cum puteam. Și cea mai la-ndemână evadare era la țară, la bunici, încercând să refacem rădăcinile frânte ale părinților noștri prin lungi stadii de vacanță, vara și iarna.

Satul bunicii mele materne (bunicul murise, într-o stupidă confruntare vindicativă, când eu aveam trei ani) era azvârlit între dealuri înverzite și păduri pitice, la 25 de kilometri de orașul unde comunismul se decanta în esențe ridicole. Aproape toate vacanțele școlare le petreceam acolo, rupt de zgomotul și claustrarea din apartamentul îngust, de cozile la alimentele pe cartelă, de economia la lumină și apă caldă, de omniprezența lui Big Brother față de care trebuia să ai grijă ce vorbești, ce gândești și ce iubești. Nevoile elementare trebuiau transferate în locul unde ele puteau fi satisfăcute fără grija de-a nu găsi materiile prime și de a comanda afecte inexistente. Mergeam cu autobuzul, cursă regulată, trecând prin alte și alte sate, părăsind asfaltul, urcând și coborând pe drumuri prunduite, înguste și prăfuite, ca un parcurs sinuos, cu obstacole și opriri, o mică aventură premergătoare întrării în Paradis. Și exact asta mă aștepta la capăt. Casa bunicii, cu ferestre mici, cerdac, bucătărie de vară, beci, pod, șură și alte dependințe se prelungea cu o imensă grădină, cu livadă, cu alte curți, cu dealuri colorate în fâșii verzi, maro și galbene, întrerupte de căpițe ca niște tumuli, cu o zare promițătoare, terminată în sinusoida cețoasă a munților. Memoria fostelor vremuri se mai conserva încă în ritmul cotidian al oamenilor, în felul cum vorbeau și judecau, în cântărirea existenței în funcție de muncile agricole, în credința discretă, în simplitatea și directețea opțiunilor, în amintirile despre război. Sigur că erau și aici semne ale ”căderii”, se strângeau cote, se treiera cu uriașe combine, se muncea ”la ceapeu”, se mergea la muncă în fabricile de la oraș, se cumpărau produse de la unicul magazin universal (numit, antihiat, ”coperativă”), se măsurau pământurile după lungimi secrete, de dinainte de colectivizare, dar toate astea nu puteau umbri bucuria existenței într-o libertate pe care nu o găseai la oraș. Multe lucruri te ajutau să respiri o încetineală paradisiacă și ea se adăuga unei liniști moldave ancestrale, ce contabiliza melancolii.

Era, în primul rând, proximitatea naturii — a pământului, a cerului, a apei, a copacilor și a animalelor, parfumul zmeurei altoite, a merelor domnești și a fânului uscat, foșnetul tandru al vântului prin iarbă, hămăitul câinilor, mirosul focului aprins sub plită, dimineața, adânca liniște a nopții, cu luminițele caselor împrăștiate ca mărgăritarele sub bolta spuzită. Apoi, ceea ce făceam noi, toată ziua, adică joaca și poznele, căci bunica știa că nu te poți bucura de un peisaj dacă ești o parte a lui, dacă îl epuizezi în muncă și ești dependent de el. Nu prea ne punea să facem mare lucru, deși treburi erau cu duiumul, ca-n orice gospodărie țărănească ce supraviețuiește cu vacă, păsări, porc, porumb, trifoi și straturi cu legume. Eram, deci, liberi să ne bucurăm de priveliștea fiecărei zile, pe care-o puteam programa cum voiam, strecurându-ne printre îndatoriri minore (să culegem nu știu ce, să tăiem lemne, să cărăm una-alta, să aducem vaca de la păscut, să ajutăm pe undeva). Exuberanța excursiilor silvane în căutarea fragilor, a murelor și a ciupercilor, pescuitul de pești și raci, devastatul pomilor vecini, ascunsa prin poduri și cotloane tainice, mâncatul la masa de sub vie, dormitul la grămadă, în paturi mici, iubitul pisicilor, trasul cu arcul și praștia, mersul ”de rând” cu vacile satului — iată câteva stații în satul edenic, pitit între coline, departe de carcasele din beton, cu zeci de geamuri, de țevi, de fire, de îndemnuri mobilizatoare și de convenții absurde.

Iarna drumurile până în sat se înzăpezeau, adesea, și nu se mai putea pleca sau intra. Vacanța de iarnă însemna, atunci, mai multă lipsă de la școală: săniuș, căldură în sobă, miros de cozonac, de turtă cu julfă, de tochitură, de colaci, peisaj alb, imens, pe care să-ți lași urmele de ființă primordială. Clădirile-reper ale spațiului, școala ce servea de cămin pentru nunți, și bisericuța ca o bijuterie de lemn se-mbrăcau în pacea indescriptibilă a altor timpuri, mai intensă în pădurile de mesteceni și de pini din împrejurimi. Aplecată asupra războiului de țesut, bunica alcătuia, cu suveica, fir lângă fir, covorul sau păretariul pe care modelele policolore tradiționale contraziceau tăcut omniprezența fundalului roșu, lozincard, cu secera pusă peste ciocan.

Remitizată acum, bunica mea avea trăsăturile unei umanități arhaice, necorupte de brutalitățile istoriei și de drama unei văduvii timpurii. Un chip frumos, neted, ivit luminos de sub broboada permanentă, nestricat de brazdele frunții, care marcau o viață fără răgazuri contemplative și care lăsau să se vadă puțin din părul albit, strâns în coadă lungă, ascunsă. Fusese măritată de foarte tânără cu un bărbat matur, înstărit și trecut prin război (luptase dincolo de Prut, împotriva rușilor, și fusese rănit; amintirea bunicului e atât de vagă, încât nu l-aș putea mitiza decât într-o poveste), crescuse patru copii, ținuse aproape singură de mici câțiva nepoți neliniștiți și menținea, cu eforturi de neînțeles pentru noi, o gospodărie altădată mai prosperă. Puținătatea trupului ei era compensată de înțelepciunea simplă, de tăcerile semnificative și de puterea interioară. Răspundea la întrebări după câteva secunde de gândire, mergea oriunde fără să se grăbească, era iertătoare, ospitalieră și lipsită de visuri deșarte. De altfel, nu depășise decât foarte rar granița gardului curții și rar venea la oraș, se resemnase cu singurătatea (în afara vacanțelor era aproape singură), cu universul casnic și cu grijile mărunte. Se supăra greu, dar când o mîniam, se descărca pe noi cu imprecații filozofice ca ”mânca-v-ar moartea” sau ”m-am hrănit de voi”. La ”desenezi” spunea ”desemnezi” (în zilele ploioase, nevoiți să stăm înăuntru, umpleam caiete cu desene în creion), zicea ”mă-ta” și ”tat-tu”, rostea la culcare ”Tatăl Nostru” cu șoaptă auzită, gătea excelent, era cumplit de harnică, nu văzuse niciodată marea și nu înțelegea ”cum de-i atâta apă acolo”. Asculta cu sfințenie la radio știrile de la ore fixe, și la patru dimineața, când se trezea, și la nouă seara, când se pregătea de somn, și adesea căuta ”Vocea Americii” sau ”Europa liberă”, pentru perspective mai proaspete (televizor avusese, cândva, dar se stricase). Făcea o mămăligă tare, aurie și bună, un borș incomparabil de gustos și o chisăliță de cireșe cum nu s-a văzut. Știa că jocurile cu fete ”sunt periculoase”, ne privea mirată când ne vedea cu pisica în pat (mâța e mâță, trebuie să stea afară) și, când o întrebam cum îl cheamă pe câine, raspundea, sec, ”câine, cum să-l cheme?”. Duminicile se parfuma cu apă de colonie și îmbrăca hainele bune, apoi ne lua și pe noi la biserică, să o ajutăm să ducă tava de colivă din grâu fiert, ornat cu bomboane, cu cercuri făcute cu gura de pahar și cu o cruce din cacao, obținută cu matriță de carton. Îi stătea la fel de bine în hainele de lucru, într-o bluză simplă, cu fustă și șorț, în gumari, cu baticul legat sub bărbie, mulgând vaca, strângând balega, întorcând paiele, prășind porumbul sau aducând un braț de lemne. Mirosul ei specific (deloc neplăcut) nu se simțea la țară, dar inunda apartamentul când ne făcea câte o vizită, la oraș, să-și vadă fetele sau să ne aducă sacoșe încărcate ochi cu de toate. Aprecia studiile, școala, adică (deși ea absolvise doar șapte clase), avea respect față de orășeanul sadea, dar nu înțelegea cum am putea trăi fără roadele pământului (îi replicam că se găsește totul la magazin) și de ce trebuie să mergem în concediu ”undeva” (la mare, la munte, în vreo excursie organizată), să cheltuim aiurea, când aveam la ea, pe lângă casă, tot ce ne doream pentru o vacanță. A muncit până la moarte, cu ardoare, iar moartea a găsit-o la fel de frumoasă, chiar dacă mai împuținată la trup. Fusese pusă într-un sicriu care-i era mare, cu baticul bun legat sub bărbie, pantofii curați și costumul de ocazie, sub privirile mele înlăcrimate (aveam treizeci de ani, eram căsătorit și deja tată), veghind-o pentru ultima oară în odaia de oaspeți unde ținea lada ei de zestre, șifonierul vechi și borcanele cu dulcețuri. Am ascultat-o în taină pe sora ei mai mică șoptindu-i la ureche, când erau numai ele două, la priveghi, un bocet vechi, în care bunica se reașeza firesc în materia lumii paradisiace de unde nu plecase niciodată (”vai, săracele mânuță / de-acum n-or face trebuță / ci s-or face burenuță / vai, săracele picioare / de-acum n-oi umbla cu ele / și s-or face burenele / vai, săracii ochișori / cum or crește pomișori / vai, sărace degețele / cum s-or face floricele…”).

Raiul din vacanțele copilăriei mele nu l-am părăsit fiindcă am crescut ori fiindcă s-au schimbat vremurile (sigur, și de asta!), ci fiindcă nu-l puteam concepe fără bunica. Simpla ei prezență umplea totul de sens și dădea coerență unui spațiu cu risipă de frumusețe și de bucurie. Am priceput asta când nu am mai sesizat contrastul dintre el și spațiul urban, în care mă întorceam după săptămâni de libertate sezonieră. Înainte, în numai 25 de kilometri, străbăteam drumul descendent dintre Paradis și lume. Luminile, grijile și zgomotele orașului comunist mă izbeau violent și măreau contrastul față de locul din care veneam. Privind dinspre unul spre celălalt, era ”altceva”. După căderea comunismului și moartea bunicii, acest contrast a dispărut. Orașul arăta altfel, puteam respira în voie, eliberat de constrângerile dictaturii, dar satul bunicii urmase și el acest ”altfel”. Timpurile și locurile deveniseră, deci, analoage, or Raiul e Rai tocmai fiindcă e ”altceva” decât oricare loc.

Am revenit, după aceea, în satul bunicii, cu varii ocazii, de multe ori. Acolo, în casa rece, nu mai stă nimeni, acum. Raiul copilăriei mele s-a așezat ostentativ între lucrurile esențiale care mi s-au întâmplat. La 25 de kilometri de orașul natal, regăsesc un loc ca oricare altul, poate un pic cam izolat. De când bunica s-a mutat în cimitirul smerit de la marginea câmpului, am căzut definitiv în lume. Nu mai e comunism și am semnal la mobil.

 

Tags:

25 Comentarii

 1. Plecat din România la antipod după ce mineriada mi-a spulberat orice speranță în șansa unui viitor normal pe meleagurile natale, mă regăsesc în mare parte în rândurile scrise. Deși sunt născut în București satul de origine al tatălui meu a fost și destinația anuală a măcar căteva săptămâni din vacanță. Neelecrificat, necooperativizat, un adevărat rai de sărăcie unde turta de mălai era pâinea cea de toate zilele, iar făina de grâu era rezervată doar pentru colacii de dus la biserică, vinul prost, laptele cu un gust de neegalat, masa joasă cu 3 picioare, mâncatul din strachina comună cu lingura de lemn. Cum spunea Creangă – copil fiind păduri cutreieram… Majoritatea amintirilor din România sunt diluate de timp, doar ACEL loc a rămas intens în memoria mea.
  Am fost pe acolo de curând și m-a sfărâmat durerea la ce am văzut, la paragina de peste tot, la incapacitatea de a mai găsi 2 metri de gard care să stea încă drept dar mai ales la lipsa de oameni… Doar bieții bătrini, cu copii plecați la lucru prin Spania, Italia și alte colțuri ale lumii…
  O tempora o mores!

  Cris, Brisbane, Australia

  • Și eu am petrecut vacanțe la bunici în nordul Moldovei și acele amintiri sunt parte din definiția pe care o am eu pentru România. Desigur, țara nu mai e la fel, dar cu toții avem dreptul la o definiție personală. În cazul meu, plăcut mi-a fost să surprind, într-o vizită estivală de prin 2009, crîmpeie din spiritul acelor vacanțe: era zi de hram în satul vecin și comuna retrăia ca altădată.

   Acum sunt în Brisbane, precum Cris, și l-aș ruga pe admin sau pe autor să ne pună în contact – cu nădejdea că și Cris e de acord.

 2. ionita adriana zana says:

  Mereu am crezut ca raiul ,ca si cerul,arborii ,aleile…sunt proprietate privata,ca eu am raiul meu ,cu nucul copilariei mereu acolo,cu bunita mea ,care a avut o ultima grija inainte de a se muta sub alte ierbi,de a se lamuri in icoana pentru raiul meu…
  Raiul meu iese din orice masuratori,poate ca i au ramas mari distantele,poate ca nici nu l mai incape cerul meu,dar nimic din constanta schimbare nu i schimba linistea verde a nucului din care curgeau povestile in soapta bunitei mele…
  Nu stiam inca sa citesc ,dar inganam dupa cantecul soptit cuvinte neintelese ,in rusa,in bulgara…ramanea ,undeva intre vise,unduirea blanda a vocii bunitei mele;eram sigura ca visele incep cu ea.
  Intr o zi ,nu s a mai ridicat din pat;eram copil inca,dar simteam ca e randul meu sa i cant ,sa o adorm ;i am repetat tot ce stiam de la ea,soapte palpaind in lacrimi.
  Vedeam nucul nins trecandu si spre sfintire icoana copilariei in ultimul tremur al lumanarii de la crestetul bunitei mele…

 3. Frumos text! Nu știu dacă m-am bucurat într-atât de bunicii mei, dar mă bucur încă de mama mea și de ceea ce mai supraviețuiește în curtea casei părintești din acest stil de a trăi. Și mi-e dor mereu de el și nu știu cum să fac să fug cât mai des spre casă (chit că am crescut ”mare”, acasă e tot la mama), să simt că vine primăvara, că miroase a pământ reavăn, a iarbă verde, să amușin fiecare creangă înflorită și fiecare colț de grădină care are miresmele lui.
  Doar acasă cerul mai este cer, stelele sunt toate la locul lor(printre blocuri nu găsesc de cuviință să se arate), ploaia e o binecuvântare nu doar o pacoste care încurcă omul modern, ziua are mereu un sens și copilul meu este în culmea fericirii alergând în voie.
  A, am uitat să zic că mă instalez cât de des pot în raiul meu și pentru că îi văd termenul-limită. Știu că odată cu trecerea mamei într-o altă lume se va schimba totul, că acea gospodărie va fi mai săracă, așa cum vor fi și viețile noastre. Și mă întreb dacă vom putea recrea, pentru copiii noștri, măcar o parte din atmosfera aceasta care dă o atât de mare dependență.

 4. Vasile Filip says:

  Cândva, cu mult timp în urmă, citind un asfel de text, aş fi vrut să-l fi scris eu. Acum aş vrea măcar vreun nepot care să scrie ceva asemănător. Sau măcar ca eu să-i pot reconstrui o lume asemănătoare, în legătură cu care să simtă ceva asemănător, despre care să-şi amintească, să povestească. Căci vieţile bunicilor se mută în memorie, memoria în cărţi, iar cărţile…în computere. Nimic nu stă să înfrunte timpul. Doar Povestea. În Moldova, cel puţin…
  Felicitări, Adrian Romila!

 5. CRISTINA NECULAES says:

  Proful de romana scrie un roman…(ca sa ma exprim cartarescian).
  Cum sa nu ne placa?! Tatal meu a fost crescut de bunica lui, eu am fost crescuta de bunica mea, fata mea a stat pana in clasa a IV-a la mama mea. Toti din familie suntem niste ,,dezradacinati”, care, la un moment dat al existentei noastre, am fost smulsi cu brutalitate dintr-un trai tihnit si aruncati nemilos intr-o lume care nu alinta niciodata, nu spune povesti cu happy-end, nu face dulceata, nu-ti vegheaza somnul.
  Votez pentru volumul 2 din Cartea bunicilor.

  • Adrian G. Romila says:

   Din păcate, cred ca această lume, a bunicilor, așa cum am descris-o eu, e deja revolută. Nu că am vrea, așa merge istoria! Acuma bunicii vorbesc la mobil, sunt la curent cu politica și mondenitățile și alte ”modernisme”. Nu e ceva rău, e doar altceva!
   Nu aș rezista să scriu o carte a bunicilor! M-ar omorî nostalgia!

 6. La recomandarea unui prieten, am căutat și am găsit punkt-ul de atracție,aici, nu departe de mine, precum căutam pe cer, cândva, în nopțile senine, steaua Antares. Nu-mi pare rău că n-am găsit-o încă, dar mă bucur, iată, că am găsit ceva strălucitor ca o stea: LaPunkt.ro! BINE TE-AM GĂSIT!

 7. Foarte frumos! Institutia bunicilor de la tara s-a stins datorita faptului ca acei bunici au fugit la oras! Dar nu-i nimic……putem deveni noi „bunicii de la tara”!!!
  In fond si la urma urmei fericirea nu e reprezentata de nici de blocul in care locuiesc, nici de asfaltul inpecabil de pe bulevard (cu totii ne aducem aminte cu foarte mare placere de copilaria de la tara in praf si gropi…..si era bine), nici de supermarketul in care gasesc de la patrunjel la masini de lux si nici de oportunitatea de a merge la o sala de gimnastica!

  Majoritatea apreciem produsele traditionale dar mergem in galantare si cumparam mici congelati! Din cauza asta s-a ajuns sa se speculeze si sa se falsifice pana si aceasta ramura a traditionalului! Gasim in galantare PARIZER si CREMWURST … atentie TRADITIONAL!!!

  Discutia e lunga! Dar inchei prin a spune ca am ales sa fiu bunicul de la tara!

  Stima Domnule Profesor

 8. Frumos:)vacanta urmatoare o voi petrece la bunica,cat mai am ocazia…

  • Ehee domnule Vlad George, păcat de noi să comparăm merele cu perele. Păi eu chiar am plecat din București, după cincizeci de ani, „la țară” (mă rog în munții Piatra Craiului)! Și cum credeți că aș putea fi bunicul ăla când eu „intru pe net”, mă aprovizionez de la primul magazin de lângă bancomatul din care îmi scot pensia, mă întorc acasă cu „maxi” în 15 minute, unde mă așteaptă desigur „confortul modern” cu televizor(2), frigider, mașină de spălat automată, etc? Păi căruță, vacă, porc, găini n-am, pisica stă în casă, pe drum oamenii mă salută cu să trăiți domnu’ Ion(!) și nu să trăiești nea Ioane, iar nepoții ar fi la Londra, dacă ar fi. Apropo de porc: a zburat demult în „structurile de comandă”. Știți, aici și peste tot, sunt așteptți fraierii de bucureșteni pentru că au bani și bunicii ăștia abea așteaptă să vii ia, chiar de pomană dacă se poate. Și știți de ce? Pentru că suntem niște prăpădiți de proveniți de la oraș, care nu au putut supraviețui acolo și au venit să ne ia pământul (chiar dacă primesc bani buni pe el). Desigur dacă nu le dăm banii, sau chiar le cerem cu tupeu să ne împrumute cu ceva se uită în altă parte și mai fac și bancuri jignitoare (e drept, în limbajul lor ascuns, dar nu în graiul uitat de mult în fața televizorului), care să se audă cumva în tot satul.Stați frumos acolo la bloc, dacă așa gândiți că „la țară” se reconfigurează fără noi orășenii, ci cu baronii și barosanii locali.
   Dacă vreți chiar să faceți ceva e de preferat în Africa, pentru că acolo se pare că mulți mor de foame, pensia ar fi îndestulătoare și sunt citrice din belșug și nepoților poate le-ar plăcea să le culeagă direct din pomi, nu de la supermarket și s-ar bronza grtis mai bine decât la Mamaia barosanului nostru(votat, na!).

 9. Vlad A Gheorghiu says:

  Domnule profesor, vă citesc cu mare plăcere textele de ceva vreme. Am pus mână și pe romanul dumneavoastră și vreau să îl lecturez cât mai curând.
  Felicitări pentru tot ce faceți!

  Old man.

 10. Bilba Alexandra says:

  Foarte frumos si emotionant!Ma bucur ca am reusit sa gasesc acest text si sa-mi amintesc cu nostalgie de vacantele petrecute la tara. Felicitari stimate domnule profesor!

  • Adrian G. Romila Adrian G. Romila says:

   Poate nu au fost chiar la fel, Alexandra, copilăriile noastre, căci timpurile erau altele! Dar nostalgia e aceeași! Ca și frumusețea bunicilor! MUlțumesc!

 11. Siberia, ce vremuri…!

 12. Branisteanu Ionela says:

  Printre lacrimi comentez acum! CAT ADEVAR! Felicitari Domnule Profesor!

 13. Rusu-Persic Dalia says:

  Cat de adevarat…ma regasesc intru totul. Cu lacrimi in ochi, nu stiu daca as putea reda cumva universul descris si copiilor mei. Toata stima!!!

  • Adrian G. Romila Adrian G. Romila says:

   Mulțumesc! Și eu am sentimente amestecate când îmi amintesc! Ceea ce mă miră e că abia cum mi-a venit ideea să scriu acest text! El zace în mine de-o veșnicie!

 14. Frumos.Foarte frumos.

 15. rumpel stilzchen says:

  ce mi-ar fi placut sa fi scris eu asa ceva…

  • Adrian G. Romila says:

   Cred ca mulți din generația mea au avut același Rai și-și amintesc cu plăcere de el! Instituția bunicilor de la țară ar trebui reinventată!

   • rumpel stilzchen says:

    greu. casele s-au darimat, familiile s-au izolat, copiii au fel de fel de activitati, bunicii, care mai traiesc, sunt depasiti tehnologic, mi-e ca e imposibil. dar da, ar fi frumos!

    • Și atunci de ce arătăm acum atât de urâți, de nemernici și de șmecheri, noi cu un trecut așa de frumos-asemănător? De ce nu mai suntem NOI și suntem pur și simplu ei? Poate că, cei mai mulți ne-am dorit, în cotloanele neștiute ale ființei noastre schilodite de preanebinele ambalat ideologic să ieșim curați, sau mai curând reșapați și uitând tot ce a rămas definitiv nefăcut, ba mai mult laudându-ne cu trecutul părinților și al bunicilor noștri. Păi la netrecut nu poate exista decât neviitor zic eu.
     Cât despre ceea ce am citit… pot spune că nu folosește mai la nimic, atât timp cât suntem „o mână de oameni” pe pagină, nostalgia având un alt înțeles astăzi, la care mă reapucă emigrarea cu orice preț. Eee mă izmenesc puțin pentru că pot să ajung oricând la Londra, unde fiul meu a fost adoptat fără trecutul lui de doar pionier, dar cu viitorul lor de doar toate posibilitățile și asta din simplul motiv că el nu avea cum să fie NOI, care rămânem în continuare ei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *