George Tzipoia: „Acasă, în lumea umbrelor noastre”

Pictorul, poetul și memorialistul George Tzipoia a publicat de curând, cu sprijinul ICR, o impresionantă și bogat documentată carte, însoțită de prețioase imagini despre familia sa și despre prietenii care i-au luminat existența.
Scrisă cu talent și nostalgie, cartea îl conduce pe cititor în genealogia familiei, apoi în ambianța casei părintești a artistului, din București, strada Caranda nr.79, casă devenită muzeu și deschisă de aproape doi ani publicului vizitator. Potrivit autorului, „trăim într-o scenografie permanentă…regia și scenografia interioarelor noastre ne ordonează decisiv, într-un fel sau altul, existența de-a lungul vieții. Trăim, fără să dăm atenție, într-un muzeu de artă comparată, căci lucrurile, obiectele, oricât de umile ar fi ele, unindu-se într-un tot, formează o armonie care, în mod ideal, ar trebui să sune consonant.”
Pornind de la această viziune, George Tzipoia evocă „spațiul spiritual fragil, imaterial, ce se cuibărește în mediul fizic al casei” pentru a conchide că omul și locuința „devin inseparabili” în timp, sufletul locatarului umplând de ecouri și reverberații interiorul. Devine cu putință astfel reconstituirea personalităților care au dat căldură, farmec și sens camerelor de altădată. Cu o profundă pietate, aureolată de iubire, autorul începe prin a descrie atmosfera casei în care s-a născut și a copilărit, se înconjoară imaginar de umbrele bunicilor și ale părinților, pe care îi scoate din uitare și îi redăruiește prezentului. George Tzipoia izbutește performanța recuperării unor epoci din istoria României, epoci pe care le compară cu admirație și durere deopotrivă. Crescând într-o casă a unor mari iubitori de frumos, de artă și de rafinament, autorul a putut contempla în obiectele interiorului familial calitatea unei epoci pe care regimul comunist s-a înverșunat să o distrugă. El a fost martorul prigoanei exercitate asupra familiei și în special asupra tatălui său, marele pictor Alexandru Țipoia căruia i s-a interzis să-și mai expună vreodată tablourile în spațiul public. Vicisitudinile dictaturii ceaușiste i-a făcut pe fiul artistului și pe soția sa, Victoria, să ia calea exilului, in 1982, stabilindu-se in Elveția, țara strămoșilor săi pe linia bunicii paterne. Li s-a alăturat mai apoi fiica lor, Diana, iar mai târziu, au avut bucuria de a-l invita acolo pe Alexandru Țipoia și de a-i însenina ultimii ani de viață. Începând din 1996, soții Tzipoia s-au întors aproape în fiecare an în țară pentru a pune în valoare mai întâi arta atât de nedreptățitului pictor Alexandru Țipoia, prin organizarea de expoziții retrospective în capitală și în țară, iar apoi prin inițierea unor expoziții comparate „Alexandru Țipoia și George Tzipoia”. Aceste expoziții, care s-au bucurat de un autentic succes, au dat prilejul publicului să poată aprecia stilurile și viziunile diferite și totuși complementare ale celor doi artiști, tatăl și fiul. Astfel, cartea de față completează în mod fericit albumele monografice dedicate lui Alexandru Tzipoia din 1997 și 2014, precum și lucrarea de amintiri Țipoia & Tzipoia din 2017, oferind cititorului o perspectivă mai largă și mai completă asupra vieților și operelor acestor mari pictori. Cartea ne dăruiește cu generozitate reproduceri ale picturilor realizate în timp de tatăl și de fiul său dar și imagini minunate ale obiectelor de colecție din frumoasa ambianță a casei din strada Caranda.
Pictorul George Tzipoia ne invită într-un „acasă” imuabil, într-o lume de neuitat, pe care o apără cu puterea memoriei și a dragostei triumfătoare. Este o carte de pomenire, de răzbunare în sensul dat de Constantin Noica acestui cuvânt – aducerea binelui în locul răului săvârșit – , o carte cu icoanele celor care continuă să îl vegheze de dincolo pe veghetorul lor de aici.

Un comentariu

  1. Ce frumos și adevărat spus că trăim în regia și scenografia caselor noastre. Nu m-am gândit până acum, dar așa este. Ambientul ne ține de cald nu numai fizic ci mai ales spiritual.
    Mulțumiri autorului, mulțumiri doamnei Monica Pillat

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *