Articles by: Ioan Stanomir

Ulise infruntând sirenele: moderaţia şi tentaţia radicalismelor

Ulise infruntând sirenele: moderaţia şi tentaţia radicalismelor

Există o prejudecată, tenace, în acord cu care ideea de moderaţie este o inatractivă şi laşă, o idee care ascunde, de cele mai multe ori, incapacitatea de acţiune şi de poziţionare. Moderaţii, ni se spune, ar fi paralizaţi şi infricoşaţi de riscurile pe care propriile lor decizii le-ar putea presupune. […]

by · 10 ianuarie 2017 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
30 decembrie 1947,democraţia populară: o recapitulare

30 decembrie 1947,democraţia populară: o recapitulare

Pe 30 decembrie 1947, protectoratul sovietic îmbrăca haina republicii populare. Ordinea stalinistă devenea, o dată cu abolirea monarhiei, cămaşa de forţă care avea să domine, timp de decenii, o naţiune desfigurată până la nerecunoaştere. Entuziasmul maselor populare, consemnat de oficialitate, era semnul bucuriei care se exprima, plenar. Locul exploatatorilor era […]

by · 30 decembrie 2016 · 2 comments · Cultura, Idei
În umbra lui Stalin: realismul socialist şi arta revoluţionară

În umbra lui Stalin: realismul socialist şi arta revoluţionară

Impresionanta expoziţie de la MNAR este mai mult decât o extraordinară operaţiune de excavare arheologică, una ce aduce la lumină un continent uitat de obiecte şi de semne. Ea este ocazia de a pătrunde, imediat şi copleşitor, în spaţiul antropologic al RPR, normat după canonul sovietic. Dincolo de hidoşenia academizantă […]

by · 19 decembrie 2016 · 1 comment · Uncategorized
Constant Tonegaru: poetul asasinat

Constant Tonegaru: poetul asasinat

Numele lui Constant Tonegaru nu are sonoritatea legendară a lui Nicolae Labiş. El nu a fost, în cursul scurtei sale vieţi,” buzdugan al unei generaţii” şi a nu a fost venerat ca semnul de naştere al unei noi poezii în RPR. Constant Tonegaru este doar unul dintre cei pe care […]

by · 16 decembrie 2016 · 1 comment · Cultura, Idei
Democraţia şi cuvintele ei

Democraţia şi cuvintele ei

Peste numai două zile, românii vor alege un nou Parlament. Marasmul şi confuzia etică au dominat această campanie. Democraţia este, pentru mulţi, doar arhitectura strâmbă ce ascunde corupţia şi lăcomia. Politica este un demers ce murdăreşte şi condamnă la mediocritate. În România, ca şi aiurea, democraţia este interogată, decredibilizată,acuzată, abandonată. […]

by · 9 decembrie 2016 · 1 comment · Analiza, Societate
Alecsandri sau anotimpurile

Alecsandri sau anotimpurile

Există la Alecsandri o uluitoare capacitate de reinventare, un geniu al adaptării care îi permite să treacă, singur între paşoptişti, graniţa dintre epoci.Acolo unde colegii lui de generaţie ratează, eşuând în marginalitate, alunecând în boală sau în nebunie, Alecsandri deţine energia aproape goetheană de a găsi, în anii crepusculului, vitalitatea […]

by · 7 decembrie 2016 · 1 comment · Carte, Cultura, Idei
Vladimir şi Vera: camera epistolară a  îndrăgostiţilor

Vladimir şi Vera: camera epistolară a îndrăgostiţilor

Descoperirea literaturii lui Nabokov este unul dintre acele momente în care viaţa spiritului se schimbă. Atingerea textelor sale produce un efect dificil de aproximat în cuvinte: o revelaţie ce modifică percepţia asupra realităţii ,dându-i acesteia din urmă claritatea de aripă de flutur a paginilor lui Nabokov însuşi. Ficţiunea sa este […]

by · 30 noiembrie 2016 · 1 comment · Cultura, Idei
Herzen: de pe celălalt ţărm

Herzen: de pe celălalt ţărm

memoriei lui Sir Isaiah Berlin Posteritatea lui Alexander Herzen stă sub semnul anexării sovietice. Elogiului lui Lenin îi urmează integrarea sa în canonul gânditorilor revoluţionari ce pregătesc anul 1917. Herzen devine, asemenea decembriştilor, o figură ce populează panteonul oficialităţii. Referinţele la el sunt, invariabil, elogioase. Erorile sunt indicate, ,dialectic, dar […]

by · 23 noiembrie 2016 · 1 comment · Carte, Cultura, Idei
1891/ 1991: Rusia şi roata de foc a istoriei

1891/ 1991: Rusia şi roata de foc a istoriei

Centenarul de anul viitor al revoluţiei bolşevice poate fi ocazia de a reexamina, cu luciditate militantă, evenimentul fondator al secolului XX. Nici o altă dată, nici un alt moment, nici o altă traumă nu deţin această poziţie privilegiată în imaginarul umanităţii. Rusia este, pentru un veac, până la 1991, laboratorul […]

by · 16 noiembrie 2016 · 1 comment · Carte, Cultura, Idei
Adevăraţii Prometei: radicalismul rus  şi seducţia fanatismului

Adevăraţii Prometei: radicalismul rus şi seducţia fanatismului

Anul 2017 va fi anul comemorând un secol de la revoluţia rusă din octombrie, un secol de la cea mai ambiţioasă încercare de remodelare a naturii umane pe care modernitatea a experimentat-o, vreodată. La stânga, ca şi la dreapta radicală, umbra lui 1917 se întinde, colosală şi imposibil de evitat. […]

by · 7 noiembrie 2016 · 3 comments · Cultura, Idei