Articles by: Ioan Stanomir

De ce contează Burke, astăzi- o pledoarie conservatoare

De ce contează Burke, astăzi- o pledoarie conservatoare

Recitirea lui Burke, astăzi, este departe de a fi doar o întreprindere intelectuală gratuită, un joc cu mărgele de sticlă care se petrece în pacea unei lumi netulburate de fanatism sau de răbufniri mesianice. Istoria confruntării dintre libertate şi tiranie, istoria tensiunii dintre ordinea fondată de liberul-arbitru proprietăţii libere şi […]

by · 20 septembrie 2017 · 1 comment · Global, Politica
Alexandru Ivasiuc: “Păsările ” sau întunericul

Alexandru Ivasiuc: “Păsările ” sau întunericul

Romanul românesc postbelic este marcat de tentativa asumării traumelor istorice: înlocuind istoria, captivă a ideologiei, el ambiţionează să devină, în acest spaţiu al esopicului şi al umbrelor, vocea ce dă glas glasurilor care nu se pot auzi. Dar această vocaţie de depozitar al memoriei este imposibil de onorat autentic în […]

by · 18 septembrie 2017 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
Castelul din  Carpaţi- o  dramă în Ruritania

Castelul din Carpaţi- o dramă în Ruritania

Înconjurat, în anii comunismului, de aura mitului, dramatizat şi ecranizat, celebrat ca un semn al românofiliei lui Jules Verne, “ Castelul din Carpaţi “este textul în care exoticul, anticipaţia, decadentismul şi goticul se unesc, în ţesătura ce proiectează imaginea stranie şi neliniştitoare a unei îndepărtat tărâm al marginilor. Căci Transivania […]

by · 14 septembrie 2017 · 1 comment · Carte, Cultura, Idei
Căpitanul Hatteras-spre Pol, către gheţuri

Căpitanul Hatteras-spre Pol, către gheţuri

Revin spre textele lui Jules Verne cu aceeaşi pasiune melancolică cu care redeschid prozele grafice ale lui Hugo Pratt. Din ambele se iveşte un fir al aventurii şi al mitului, dinspre ambele ajung până la mine ecourile unor camere îndepărtate în care mi se pare că am mai păşit, cândva, […]

by · 4 septembrie 2017 · 1 comment · Cultura, Idei
La centenarul comunist: Martin Malia şi stafia utopiei

La centenarul comunist: Martin Malia şi stafia utopiei

La un secol de la lovitura de stat canonizată propagandistic ca “Marea revoluţie socialistă din octombrie”, stafia comunismului continuă să bântuie imaginarul intelectual. În formele mutante ale reflecţiei corecte politic şi ale progresismului, comunismul îşi duce mai departe credinţa sa fundamentală în capacitatea absolută a raţiunii de a edifica cea […]

by · 1 august 2017 · 2 comments · Cultura, Idei
Constantin Argetoianu şi vremurile sale: o recitire

Constantin Argetoianu şi vremurile sale: o recitire

Moartea de la Sighet, la capătul a ani de privaţiuni şi de chinuri, acorda destinului lui Constantin Argetoianu o nuanţă de tragism ce contrasta cu dezinvoltul cinism al scriitorului de memorii. Finalul vieţii sale era şi finalul unei epoci. Graţie longevităţii sale biologice, Argetoianu acoperise atâtea dintre vârstele patriei sale: […]

by · 27 iulie 2017 · 1 comment · Cultura, Idei
“Călătoria diletanţilor” -întâmplări din vremi îndepărtate

“Călătoria diletanţilor” -întâmplări din vremi îndepărtate

“Călătoria diletanţilor” este un monument în care se simte vibraţia unică a tradiţiei ruse. În elaborata sa arhitectură răsună ecourile unei întregi literaturi cu care arta postmodernă a lui Bulat Okudjava alege să converseze. Scris în plină epocă de glaciaţiune brejnevistă de un artist care aparţine marginei, de un excentric […]

by · 20 iulie 2017 · 2 comments · Cultura, Idei
Stefan Zweig:crepusculul. Un diptic narativ

Stefan Zweig:crepusculul. Un diptic narativ

Înainte de a fi exilatul care se sinucide, la 1942, în îndepărtata Brazilie, Zweig a fost unul dintre copii răsfăţaţi ai sorţii. Nimic nu părea să anunţe exilul şi solitudinea sa. În Europa dintre cele două războaie, geniul lui Zweig, polivalent şi scânteietor,a strălucit, sub semnul popularităţii care a făcut […]

by · 13 iulie 2017 · 1 comment · Carte, Cultura, Idei
1917, facerea lumii. La capăt de linie

1917, facerea lumii. La capăt de linie

În 1991, drumul comunismului sovietic ajunge la capăt de linie. Edificiul majestuos al URSS încetează să mai existe. Profeţiile celor care, în numele prudenţei, recomandau coexistenţa cu statul întemeiat de Lenin sunt infirmate. Socialismul real devine un capitol de istorie. Reformele iniţiate de Gorbaciov, după lunga criogenie a lui Brejnev, […]

by · 6 iulie 2017 · 3 comments · Cultura, Idei
Mihail Sebastian şi vitalitatea însângerată

Mihail Sebastian şi vitalitatea însângerată

La douăzeci de ani de la apariţia sa integrală, jurmalul lui Mihail Sebastian rămâne textul din care se poate auzi sunetul vibraţiei însângerate. Vitalitatea rănită, vulnerabilă şi tragică a lui Sebastian trece dincolo de pragul documentului, spre a intra în acel teritoriu în care literatura depune mărturie despre singurătate, despre […]

by · 28 iunie 2017 · 1 comment · Cultura, Idei