Post Tagged with: "mit"

A.S. Puşkin, ” Kirdjali (Povestire)”, (1)

A.S. Puşkin, ” Kirdjali (Povestire)”, (1)

Kirdjali era de felul lui bulgar. Pe turceşte acest cuvînt însemna voinic, viteaz1. Cum îl chema de fapt, nu ştiu. Băgase spaima în toată Moldova cu jafurile lui. Ca să vă puteţi da socoteala cît de cît ce fel de om era, am să vă spun una din isprăvile lui […]

by · 10 august 2014 · 0 comments · Uncategorized
A.S. Puşkin, „Kirdjali (Povestire)”, (2)

A.S. Puşkin, „Kirdjali (Povestire)”, (2)

Totul se sfîrşise. Turcii rămăseseră învingă¬tori, Moldova era curăţată de eterişti. Ca la vreo şase sute de arnăuţi se risipiră prin Basarabia şi, cu toate că nu ştiau cum îşi vor duce zilele, purtau recunoştinţă Rusiei că le dăduse adă¬post. Aceşti oameni duceau o viaţă trîndavă, dar nu uşuratică. Îi […]

by · 10 august 2014 · 0 comments · Uncategorized
A.S. Puşkin, „Dama de pică” (fragment 1)

A.S. Puşkin, „Dama de pică” (fragment 1)

Într o seară, la ofiţerul Narumov din garda călare era joc de cărţi. Noaptea lungă de iarnă se scursese pe nesimţite ; la cinci dimineaţa, jucătorii se aşezară să mănînce. Cei care cîşti¬gaseră mîncau cu poftă ; ceilalţi şedeau cu gîn¬dul aiurea, în faţa farfuriilor goale. Dar se servi şampanie, […]

by · 10 august 2014 · 0 comments · Uncategorized
A.S. Puşkin, „Dama de pică” (fragment 2)

A.S. Puşkin, „Dama de pică” (fragment 2)

Apoi îi dezvălui o taină pentru care oricare din noi ar da foarte mult… Tinerii jucători deveniră şi mai atenţi. Tomski îşi aprinse pipa, trase un fum şi urmă : — În aceeaşi seară, bunica se înfăţişă la Versailles, au jeu de la reine1. Ducele de Orléans ţinea banca ; […]

by · 10 august 2014 · 0 comments · Uncategorized
Leszek Kolakowski, „Prezenţa  Mitului. Introducere”

Leszek Kolakowski, „Prezenţa Mitului. Introducere”

Această cărticică este o sinteză succintă a unei lucrări inexistente, de a cărei versiune mai extinsă vor fi cruţaţi, mai mult ca sigur, cititorii ei potenţiali. Am ţinut ca ea să fie succintă, ca urmare să fie lipsită, atât cât e posibil, de exemple, anecdote istorice, note de subsol, nume, […]

by · 6 iulie 2014 · 0 comments · Uncategorized
Leszek Kolakowski,  „Prezenţa mitului.  Mitul în cultura analgezicelor”

Leszek Kolakowski, „Prezenţa mitului. Mitul în cultura analgezicelor”

IX Mitul în cultura analgezicelor 1 — Printre caracteristicile culturii secolului XX, mai ales în etapa actuală, înregistrăm o aparentă contradicţie între două tendinţe, dintre care una se concretizează în curentele dominante ale vieţii intelectuale şi artistice, iar cealaltă, în atitudinea faţă de viaţă, modelată de aşa-numita cultură de masă. […]

by · 6 iulie 2014 · 0 comments · Uncategorized
Dicționar apocrif IX: Mit

Dicționar apocrif IX: Mit

Gândirea modernă, determinată de hermeneutica relativistă şi mai ales de abordarea concurenţială a paradigmelor teoretice, a privit mitul ca pe orice altă filosofemă umană. El nu mai reprezintă o etapă depăşită a minţii umane, ci o perspectivă strict contextualizată asupra lumii, cu aceeaşi echivalenţă epistemologică precum oricare altă concepţie. Dincolo […]

by · 27 iunie 2013 · 1 comment · Idei
Cand oamenii ajung sa se inchipuie zei

Cand oamenii ajung sa se inchipuie zei

Am citit cu ani in urma un superb eseu de Thomas Mann despre Dostoievski cu titlul „Extazul demonismului”. Demonii de care ma ocup in cartea “Diavolul in Istorie” sunt posedatii metafizici, ori mai precis spus, ideologici. Ori si mai exact, utopici. Sunt demonii modernitatii auto-distructive care vestesc mileniul de aur. […]

by · 7 aprilie 2013 · 0 comments · Perspective, Politica