Articles by: Ioan Stanomir

Paul Cornea – portret al umanistului la senectute.

Paul Cornea – portret al umanistului la senectute.

Profesor, savant şi gânditor critic, Paul Cornea întruchipează, de decenii, în Universitate şi în afara ei, puterea de iradiere intelectuală şi etică a umanismului. Creator de şcoală, capabil de a aduna în jurul său un mănunchi de energii, pedagog ce refuză emfaza şi istoric/ teoretician literar ce respinge falsele certitudini, […]

by · 13 noiembrie 2013 · 0 comments · Carte, Cultura, Literatura

Valurile Dunării – noi ştiri optimiste de la Institutul Cultural Român

Lupta împotriva rămăşiţelor burgheze şi reacţionare continuă, neabătut, la Institutul Cultural Român. După înlăturarea tututor vestigiilor elitiste de la nivel central, era firesc ca porţile instituţiei să se deschidă spre a permite valorilor naţionale să se manifeste, în fine, neîngrădit. Institutele culturale din străinătate, atât de multă vreme simple feude […]

by · 7 noiembrie 2013 · 3 comments · Analiza, Societate
Les justes – iarna fără de sfârşit

Les justes – iarna fără de sfârşit

Cei drepţi, teroriştii socialist-revoluţionari ce plănuiesc asasinarea Marelui Duce în Rusia debutului de secol XX, sunt prizonierii unui infern din care nu poate fi scăpare. Spaţiul dramatic al lui Camus este unul cenuşiu şi sufocant- în camerele în care plănuiesc atentate şi pregătesc bombele sau în temnţele în care îşi […]

by · 3 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei
Gabriel Liiceanu: filosoful  şi ochiul Puterii

Gabriel Liiceanu: filosoful şi ochiul Puterii

Ivită din materia imundă şi teribilă a propriului dosar de securitate, proza lui Gabriel Liiceanu din “Dragul meu turnător” transmite sentimentul aproape insuportabil al confruntării cu răul ce invadează, corupe şi contaminează o întreagă societate. Memorabilă şi polifonică, cartea lui Gabriel Liiceanu este una dintre depoziţiile esenţiale menită să pună […]

by · 30 octombrie 2013 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
Crepusculul. Recitind pe Turgheniev

Crepusculul. Recitind pe Turgheniev

Revelaţia lui Turgheniev este, înainte de toate, revelaţia melancoliei. Nimic mai puternic decât acest sentiment în paginile sale. Este ca şi cum, în spaţiul unei proze ce refuză atracţia stihialului, scriitorul rus ar fi reuşit să domesticească tonurile impresioniste ale muzicii ce îi aduce împreună pe Mozart, Chopin sau Debussy. […]

by · 27 octombrie 2013 · 1 comment · Carte, Cultura
Karen Blixen: umbre şi fum.

Karen Blixen: umbre şi fum.

În memoria celor mai mulţi dintre noi, “ Out of Africa” este, înainte de toate, un film marcat de prezenţa magnetică a doi actori ce fac parte din orice canon hollywoodian: Meryl Streep şi Robert Redford. Ecuaţia succesului de casă, în acest caz, este una familiară- o distribuţie perfectă, selectată […]

by · 21 octombrie 2013 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
Radu Rosetti: un moldovean de  altădată

Radu Rosetti: un moldovean de altădată

Os de domn, istoric al chestiunii agrare, romancier şi memorialist, Radu Rosetti este, asemeni lui Ion Ghica sau G. Sion, o personalitate ce stă la răspântia dintre farmecul nostalgic al Vechiului Regim şi decorul occidentalizant al modernizării autohtone. De aici, sentimentul de uimire în faţa unui profil care se sustrage […]

by · 13 octombrie 2013 · 0 comments · Carte, Cultura
Rosia Montană şi vocaţia civismului

Rosia Montană şi vocaţia civismului

Roşia Montană şi protestele din ultimele săptămâni pot fi punctul de plecare al unei dezbateri mai ample privind modul în care se construieşte raportarea noastră la stat şi la destinul comunităţii civice căreia îi aparţinem. Miza nu este doar blocarea unui proiect netransparent, născut din complicităţi şi corupţie. Provocarea ţine […]

by · 6 octombrie 2013 · 0 comments · Analiza, Societate
Bulgakov şi demonii.

Bulgakov şi demonii.

Debutul literar al lui Bulgakov nu poate fi despărţit de această tuşă apocaliptică pe care ”Garda albă” o exprimă, memorabil. Tânărul sosit în Moscova spre a se dedica carierei de scriitor duce, astfel, cum dezvăluie strania ”Scrisoare către un prieten de taină”, o existenţă dublă, scindată între producţia de foiletoane […]

by · 29 septembrie 2013 · 1 comment · Cultura, Literatura
Roşia Montană şi ordinea libertăţii. O epistolă  către  Vasile Ernu.

Roşia Montană şi ordinea libertăţii. O epistolă către Vasile Ernu.

Dragă Vasile, Piaţa Universităţii şi tot ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni ne obligă pe toţi la un efort de înţelegere al drumului pe care ne angajăm şi al proiectului de societate pe care intenţionăm să îl sprijinim şi legitimăm, prin intervenţiile noastre. Protestele şi renaşterea unei forme de […]

by · 27 septembrie 2013 · 4 comments · Global, Intern, Politica