Articles by: Angelo Mitchievici

«  Declaraţie de iubire »

« Declaraţie de iubire »

Fără să vreau, Declarație de iubire (Humanitas, București, 2015), cartea care cuprinde cincisprezece eseuri despre cincisprezece personalități (Mihail Sebastian, Constantin Noica, Alexandru Dragomir, Petru Creția, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, N. Steinhardt, Petre Țuțea, Mircea Ivănescu, Horia Bernea, Andrei Pleșu, Horia-Roman Patapievici, Henri Wald, Walter Biemel, Dan Setlacec), unele vizibile până […]

Despre Kundera şi arta neînsemnătăţii

Despre Kundera şi arta neînsemnătăţii

Nu există roman al lui Kundera care să nu ne confrunte cu acel comic inegalabil și perfid al Istoriei și al propriei noastre sexualități, comic căruia Gogol îi descoperea tristețea tocmai în veselia cu care ni se adresează: ”Dacă te uiți cu atenție și îndelung la o istorie veselă, ea […]

O altă viziune a mării – Mayday

Volumul de povestiri al lui Constantin Costache, Mayday (Editura Tritonic, București, 2013) a fost o descoperire plăcută pentru mine. Înaintea mea a făcut-o criticul Alex Ștefănescu, care face o recomandare a cărții și autorului pe coperta a 4-a. Constatin Costache este un alt prozator al mării, el însuși marinar, ofițer […]

by · 27 aprilie 2015 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei, Literatura
Despre piraţi şi piraterie

Despre piraţi şi piraterie

Cine nu-și amintește Comoara din insulă a lui Robert Louis Stevenson? Cine nu a visat să devină posesorul comorii ? Este aproape imposibil ca Piratul cu picior de lemn, ochi învelit de un petec de piele neagră, purtând redingotă, un papagal pe umăr și un cârlig în loc de mână […]

by · 20 aprilie 2015 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei, Literatura
Despre frizerie și eternitatea ei

Despre frizerie și eternitatea ei

Tablou de familie se intitula prima antologie cu care Mircea Cărtărescu lansa un grup de scriitori din care făcea parte și T.O.Bobe, scriitori care au confirmat ulterior cu toții: Răzvan Rădulescu, Cezar Paul-Bădescu, Sorin Gherguț, Svetlana Cârstean, Mihai Ignat. Ce anume era însă familial în acest tablou s-au întrebat puțini? […]

by · 13 aprilie 2015 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei, Literatura
Fiesta

Fiesta

Fiesta (traducere din limba engleză și note de Radu Pavel Gheo, Polirom, Iași, 2015), titlul pe care Ernest Hemingway îl dă primului său roman, este și o formă, un stil în care viața unei noi generații este turnată după primul război mondial. Este vorba de scriitorii pe care Gertrude Stein […]

by · 6 aprilie 2015 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei, Literatura
„Lolita”

„Lolita”

Lolita, sau Lo-li-ta, cum îi pronunță voluptuos, cântat numele Humbert Humbert a intrat în acel virtual hall of fame al literaturii cu o grație copilărească amestecată cu dorințe impure și vise neterminate. Vladimir Nabokov a făcut din Lolita, (traducere din limba engleză de Horia Florian Popescu, Editura Polirom, Iași, 2015) […]

by · 30 martie 2015 · 1 comment · Carte, Cultura, Idei, Literatura
Crepuscularul Corto Maltese

Crepuscularul Corto Maltese

Primul lucru care sună provocator în titlul noii cărți a anglistului Mircea Mihăieș, Istoria lui Corto Maltese, pirat, anarhist și visător (prefață de Horia-Roman Patapievici, Polirom, Iași, 2014) este propunerea de a redacta istoria unui personaj. Nu un personaj istoric, în carne și oase, ci unul născut din imaginația debordantă […]

by · 11 decembrie 2014 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei, Literatura
Despre basme și cai

Despre basme și cai

În ce rezidă forța basmului? În mod cert, în basm avem cea mai ingenuă și mai genuină formă de narațiune. De ea se leagă însă prima noastră experiență ”literară”, care nu este pe de-a-ntregul literară, sau nu doar literară, cât și, în cea mai mare măsură, inițiatică. Ce ne desparte […]

by · 21 noiembrie 2014 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
Simona Halep – un model

Simona Halep – un model

Nu am pretenţia că pot judeca jocul Simonei Halep, sunt oameni de tenis, jucători telentaţi care pot privi critic felul în care îşi construieşte strategiile pe teren în funcţie de jucătoarea pe care o are în faţă, care îi pot cântări plusurile şi minusurile. Mă atrage la această jucătoare extrem […]

by · 28 octombrie 2014 · 0 comments · Analiza, Societate