Sanda Golopenția – Marele Proiect

Rezultatul unui impresionant demers inițiat de Sanda Golopenția cu mult timp în urmă, Marele Proiect reprezintă o valoroasă contribuție de arheologie documentară și un efort de recuperare, în conștiința culturală românească, a operei și personalității lui Anton Golopenția, distins reprezentant al Școlii Sociologice de la București și autorul unei opere de referință în domeniul sociologiei, statisticii, demografiei, geopoliticii, literaturii, esteticii și filosofiei. În acest vast proiect polifonic, o veritabilă carte a vocilor, Sanda Golopenția regrupează un corpus de introduceri și note ale ediției apărute într-o serie de volume dedicate marelui cărturar, consemnând cu acuratețe punctele de convergență ale multiplelor dimensiuni aflate sub lupa cercetării: arestarea și moartea lui Anton Golopenția, opera sa de excepție și corespondența românească a acestuia, purtată între anii 1917-1950.

„Studiul feluritelor ramuri ale aceluiași trunchi etnic este firesc și dătător de energii pentru cei care îl întreprind. Cultura națională, în care se varsă în cele din urmă toate informațiile astfel adunate, se aseamănă – spunea vizionar Simone Weil, tot în anii cruzi ai celui de al Doilea Război Mondial – cu un lan de grâu. Ea îl hrănește bine-venit și darnic pe fiecare, cu bucurii și întristări care-i adâncesc și lămuresc identitatea.”

„La terminarea studiilor eram doctor în tăcut. După facultate, cele 1.001 de fețe ale tăcerii au continuat să mi se dezvăluie, ca multora dintre cei ce aparțin generației noastre. Tăcerea la ședințe, tăcerea la defilări, nicio silabă în plus peste autobiografia poem sau baladă, fixată odată pentru totdeauna, recitată anost atunci când eram chemată la cadre.”

„Anton Golopenția urma să devină, și a fost în cei 14 ani liberi care-i rămăseseră de trăit, «ochi și gând» al țării sale, bucuros să observe realitatea românească și să îndrume, în calitate de cărturar și sociolog, înțelegerea, conducerea și administrarea ei.”

„Esențial e însă faptul că, trecând Bugul, echipa I.R.E.B. abordează o zonă cu totul necunoscută specialiștilor români, a cărei cercetare îi va fi atras prin îndrăzneală și inedit nu numai pe conducătorul , ci și pe mulți dintre tinerii ei membri, dornici de aventură intelectuală.”

„Scrisorile sunt una din căile prin care pătrundem în spiritul unei epoci și în miezul frământărilor celor care au trăit-o, încercând s-o modeleze. Scrise relativ spontan, fără armătura prudent cântărită cu care înaintează spre publicare eseul și fără travestirile sau parțialitatea pe care le presupune romanul cu cheie, ele ne aduc în față, alături de personalitatea vie și singulară a autorului, forma și textura relației trăite care i-a unit, o vreme, pe corespondenți.”

PROFIL

Sanda Golopenția a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București în 1961 și a obținut titlul de doctor al aceleiași universități în 1969. A lucrat la Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectale până în anul 1980, când a emigrat în SUA. În prezent este profesor emerit al Universității Brown, unde a predat între 1981 și 2010. A publicat 50 de volume de lingvistică, semiotică literară, antropologie, sociologie, proze scurte și eseuri, a editat sau coordonat 19 volume privind Școala Sociologică de la București și este autoarea a peste 200 de studii (apărute în SUA, Franța, România, Italia, Belgia, Portugalia, Spania, Africa de Sud și Mexic). Doctor honoris causa al Universității de Nord/Baia Mare (2007), al Universității de Vest/Timișoara (2014) și al Universității „Apollonia”/Iași (2016).

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *