Note pentru un jurnal al despărţirii ( 89)

Acest jurnal nu cuprinde date şi zile, căci întreaga lui curgere nu mai este legată de cronologia vieţii mele. Scris cu privirea îndreptată spre cei care nu mai sunt, el nu se mai poate întoarce spre cel care mai sunt, încă: viaţa mea, atâta câtă mai este, rămâne între parantezele spaţiilor albe, ca o imensă, nedefinită, tăcută notă de subsol.

Acest jurnal este ritmat de un timp întreţesut cu limpezimea melancoliei care mă încearcă şi mă ispiteşte. Temă cu variaţiuni, el este scris în limba pe care mi-o dictează visele şi reveria. Acest jurnal nu are alt cititor decât duhul tău călător pe care îl convoc, din larg de mare, spre a mi se alătura: asemeni prologului din “Faust”, el este închinarea delicată umbrelor şi reverenţa făcută în clipa în care paşii mei trec graniţa, spre a atinge tărâmul mişcător al memoriei.

Acest jurnal nu cuprinde date şi zile, pentru că un întreg edificiu al timpului s-a năruit, atunci, o dată cu moartea ta. Ceea ce era un timp al curgerii, al vieţii, curgând spre acel mâine pe care îl întrezăream, devine, în anotimpul doliului, apa ce-şi caută, prin revenirea către izvoare, ordinea pierdută. Noul meu timp este un timp ce îşi are meandrele sale, asemeni unei delte, noul meu timp are popasuri luminate de soarele ce izvorâşte, temerar, dintre nori, noul meu timp are străzi pe care adast, spre a capta sunetul lui îndepărtat, noul meu timp are consistenţa unui palimpsest: sub fiecare strat al zilei se află miile de straturi lăsate în urmă de zilele care au fost.

Disciplina acestui timp, fragmentar şi lunatec, încerc să o oglindesc în notele jurnalului meu: stratul din care se naşte textul este materia propriei mele dureri, ca o ulcerare ce nu se poate închide. Aş putea să descriu relaţia mea cu acest text ca pe relaţia cu acel dublu nocturn al meu ce se avântă dincolo de linia de demarcaţie a raţiunii mediocre, spre a înota în valul lucitor din adâncuri al dorului. În dimineţile în care mă aşez în faţa calculatorului meu, sunt scafandrul ce îşi notează, metodic şi visător, aventurile din viaţa sa lichidă: între oameni, dar atât de departe de ei, chemat de vocile şi de culorile pe care ochiul diurn nu le mai poate discerne.

Şi poate că toate paginile din acest jurnal nu sunt decât o suită de halucinaţii ce se prind în ochiul de cuvinte al elegiei mele: fiecare dintre fragmentele încastrate în el are autonomia de monadă a visului ce poate fi visat în singurătate, ca şi cum ordinea lecturii ar fi înlocuită de ordinea, eterică, a reveriei, ca şi cum albumul de fotografii risipite ar căuta, aproape inconştient, să atingă un ritm al scriiturii, capabil să urmeze sinuoasa dialectică a durerii şi a despărţirii.

În paginile acestui jurnal am abolit moartea ta, căci timpul textului meu ignoră graniţa pe care a săpat-o între noi biologia corpului trecător. În paginile acestui jurnal scriu despre tine cu un timp prezent ce sfidează absurdul şi moartea, cu un timp prezent în care se topesc registrele până atunci separate, cu un timp prezent în al cărui cadru se poate desluşi conturul de fum al fiinţei noastre îngemănate, ca un desen naiv. Acest jurnal înseamnă prezentul cu care mă confund , căci el este singurul timp ce mai dăruieşte închipuirilor mele materia diafană din care se întrupează: pe linia prezentului de aici cobor spre locul de unde toate au început.

Este acest prezent prezentul din care tot ceea ce este frivol şi van a fost alungat, spre a primi doar umbre şi adierea tristeţii. Asemeni unei anticamere, el ne pregăteşte, inseparabili, pentru revedere: sufletele noastre vibrează afine, precum un diapazon al cărui timbru deschide porţile de ivoriu ale somnului. Sunetul regăsirii se distinge, mai presus de toate sunetele lumii- notele din jurnalul meu îl captează şi îl înrămează, blând, spre a fi adăpostit pe peretele ce se cufundă în amurg. În oglindă chipurile noastre sunt de acum indiscernabile, prinse în intimitatea lor îndrăgostită, incadrate, delicat, de rândurile textului aşternute de mâinile care se ating.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *