Criza: vocile ICDE în timpul pandemiei (2)

Pandemia COVID-19 ne propune ca măsură profilactică fundamentală deja faimoasa „distanţare socială”: să stai cât mai departe de aproapele tău! Omul (infectat) e duşmanul omului sănătos… Virusul lucrează ca un emisar macabru & invizibil al unei naturi (sau planete) care, după cum îmi scria fiica mea, „pare să-şi ia revanşa”. Omul prometeic, stăpân al stihiilor, se urăşte pe sine prin aproapele său, devenit pericol mortal. Confruntaţi cu frica de frică şi cu un adversar microscopic, insidios, care poate cotropi exponenţial populaţii dezarmate, reinventăm tribalismul etnic, deglobalizăm economia şi reafirmăm statul-providenţă ca instanţă care-şi afirmă puterea prin monopolizarea stării de excepţie. Cu toate acestea, trăim intuitiv şi profetic întro lume care, după ce va fi fost izbăvită medical, „nu va mai fi aceeaşi“. Fie ne reconciliem arcadic cu natura, ne moderăm consumismul şi regândim solidaritatea în termenii unui revival creştin, fie ne transformăm într-o rasă de zombies care vieţuiesc online, artificializaţi aseptic, adică într-o populaţie de telemuncitori mizantropici. Vom găsi, prin reflecţie iluminată de patosul vindecării, media între aceste căi, pentru că toate ajustările post-criză au fost deja prefigurate în dezbaterea academică şi în căutările noastre spirituale. Dumnezeu – pe care scientismul nostru mistic l-a redus la terifianta tăcere a spaţiilor infinite – nu ne dă niciodată lecţii indescifrabile. Sper că vom fi şi de această dată capabili să-i asimilăm mesajul, ceea ce îmi redă, oricât de difuz, optimismul deocamdată pierdut.

-Teodor Baconschi

*Criza : vocile ICDE în timpul pandemiei / coord.: Raluca Moldovan, Thomas Tolnai, Valentin Naumescu. – Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2020

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *