Meditaţie asupra somnul în Evanghelii

“Vulpile au vizuini şi pãsãrile cerului cuiburi; Fiul Omului însã nu are unde sã-Şi plece capul” (Luca 9:58). Pare cã Cel nãscut într-o iesle, nu-şi aflã nici mai departe loc de repaos pe pãmânt. În Evanghelia dupã Matei, El poate adormi doar în larg, pe o corabie prinsã de furtunã. Somnul Lui dã mãrturie despre pacea de suflet a celui ce-şi gãseşte în urgie tihna, fiindcã se odihneşte deplin în Dumnezeu. Pe de altã parte, spaima de naufragiu a ucenicilor reflectã teama cã sunt pãrãsiţi de Isus. De aceea ei Îl trezesc şi chiar Îl mustrã cã nu are grijã de ei. Domnul se întristeazã dar le face pe voie, potolind vântul şi liniştind valurile. Apoi îi ceartã pentru necredinţa lor. Chiar dacã adormise, Isus îi veghease, fiindcã era cu ei. În somn, Isus se fãcuse una cu corabia, devenise arca sufletelor lor, dar ucenicii nu ştiau, trebuiau sã asiste la o demonstraţie de forţã a puterii divine, pentru a se convinge.
În Evanghelia dupã Marcu, scena furtunii pe mare e precedatã de una dintre parabolele despre Împãrãţia lui Dumnezeu, comparatã cu bobul de grâu aruncat în pãmânt, care germineazã şi rãsare, atât când semãnãtorul doarme cât şi când el e treaz. Metaforic vorbind, creşterea miraculoasã a Împãrãţiei din grãuntele credinţei, pus în suflete de Isus, semnificã apropierea treptatã a omului de divinitate şi culmineazã cu rodirea ca rãspuns la Chemare. Vremea secerişului e timpul Judecãţii de Apoi, la care fiecare dintre noi ar trebui sã poatã arãta cum şi-a sporit recolta lãuntricã. Divinul care a lucrat neştiut în om, toatã viaţa, vine sã-şi cerceteze roadele.
În Parabola stãpânului plecat şi în Parabola celor zece fecioare, este înfãţişatã primejdia închiderii Împãrãţiei în faţa sufletelor nepregãtite. Somnul lor, asociat aici cu inconştienţa şi delãsarea, e duşmanul stãrii de veghe cu care trebuie întâmpinat Domnul, cãci vine Ceasul şi acum este. Întoarcerea stãpânului, a secerãtorului ori a mirelui îndeamnã la introspecţie şi la responsabilitate din perspectiva aşteptãrii iubitoare. Veghetorul nu va fi niciodatã luat prin surprindere de momentul secerişului, fãcându-şi din moarte, asemeni seminţei, o cale spre înviere. Dar adormitul, care a crezut cã-şi poate amâna de azi pe mâine îndatorirea, se va trezi brusc în faţa porţilor închise, ori cu casa spartã de hoţi. Va fi luat din viaţã fãrã veste şi aruncat în neant.
Ce presupune în fond pregãtirea? În grãdina Ghetsimani, de pe Muntele Mãslinilor, Isus devine Calea. Ştie ce Îl aşteaptã, iar “sufletul” Sãu, spune evanghelistul Matei, “întristat este pânã la moarte”. De aceea le cere ucenicilor sã se roage împreunã cu El. Numai cã pe ei îi furã somnul. În acelaşi episod, dupã Luca, ni se spune cã “adormiserã de întristare”. Ucenicii, cãrora Isus le-a dezvãluit apropiatul Lui sfârşit, se refugiazã în somn, cãutând uitarea. Adorm apãrându-se de durerea iminentei despãrţiri de El, iar pãrãsirea stãrii de veghe figureazã ocolul, încercarea de amânare a inevitabilului. Ceasul lor nu a venit încã.
Pe de altã parte, Fiul Omului, pentru care începe Calvarul singurãtãţii, cautã prin rugãciune sã-L înduplece pe Tatãl Sãu sã-L cruţe. Niciodatã omenescul din Isus nu e mai treaz ca acum. Tãcerea vine de pretutindeni. Nici ucenicii şi nici Pãrintele Lui nu-I rãspund la chemare. Aparenta absenţã a aşteptatului semn de îndurare de pe pãmânt şi din cer nu sugereazã golul ci rãspunsul pe care Rugãtorul trebuie sã îl accepte, supunându-se voinţei divine al cãrui mesager este.
Sã fie oare îndoiala de a nu putea lua asupra Sa, pe cruce, întreaga povarã a lumii, motivul care Îl impinge, pentru o clipã, pe Isus sã facã un pas înapoi? Sã fie teama de sfârşitul existenţei Lui pãmânteşti? Dar Cel care a trezit, ca dintr-un somn adânc, pe cei duşi (fiica dregãtorului, fiul vãduvei, Lazãr), chemându-i înapoi, ştie cã moartea nu e un punct terminus al vieţii, ci drum al sufletului cãtre Împãrãţie. El ne aratã paşii, lasã urmele dupã care sã ne luãm, ca sã ne pregãtim când vine Ceasul.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *