Israel M.Kirzner – Cum funcționează piețele

”Cei mai mulți economiști sunt de acord că piețele ”funcționează” – mai precis, prin schimbul voluntar pe o piață liberă, individii pot participa la un sistem productiv enorm, trăgînd foloase din specializare și diviziunea muncii. În plus, consideră că procesul spontan de alocare a resurselor fondat pe un asemenea principiu se dovedește extrem de sensibil la modificările legate de preferințele consumatorilor, la schimbările în gradul de disponibilitate a subzistențelor și la avansul tehnologic.

Aceste concepții le permit economiștilor să înțeleagă atît creșterea extraordinară a nivelului de trai din ultimul secol (în țările bazate pe piață liberă), cît și eșecul relativ (uneori, falimentul complet) al economiilor socialiste din Europa de Est sau din alte colțuri ale lumii. Cu toate acestea, concepțiile sus-amintite prezintă un mare mister: surprinzător, știința economică ”standard” nu ne pune la dispoziție o explicație satisfăcătoare a modului de funcționare a piețelor. ”Mîna invizibilă” a lui Adam Smith s-a dovedit a fi o bună metaforă pentru ceea ce pare a fi încă o ”cutie neagră” analitică pentru teoria economică. Aceasta din urmă, cel puțin în versiunea sa cea mai larg acceptată, se folosește de explicații foarte sofisticate pentru a arăta modalitatea de funcționare a economiei de piață liberă, în care orice agent își găsește oarecum propriul rol. În schimb, se dovedește incapabilă să analizeze seria de evenimente prin care agenții de piață, care pleacă de la o situație inițială caracterizată prin absența oricărei coordonări, își găsesc propriul loc în ”puzzle”-ul social. Așadar, funcționarea piețelor în lumea reală rămîne un mister.

Scopul cărții de față nu este acela de a demola teoria economică dominantă a zilelor noastre. Aceasta din urmă are o utilitate limitată pentru un anumit număr de scopuri prozaice ale științei economice. În schimb, finalitatea prezentei lucrări este aceea de a oferi o abordare teoretică ”austriacă” alternativă, fondată pe abordarea descoperirii antreprenoriale, care să explice misterul nerezolvat al teoriei dominante – cum și de ce funcționează piețele.

*Israel M. KIRZNER: Cum funcționează piețele. Dezechilibru, antreprenoriat și descoperire

Editura Universității A.I.Cuza Iași, colecție ”Economie și Societate Liberă”.

Traducere și prefață de Gabriel Mursa, Institutul Friedrich von Hayek, România

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *