Vighi – Marineasa: Popeasca zeiţa vânătorii

 

vighi marineasa okStăm pe gânduri precum statuia din Hamangia: cine să fie sursa Diana Popescu? Pare frumoasă, cel puţin din felul (timid si intimidat) în care i se adresează obiectivul urmăririi: cu încredere, dincolo de orice bănuială, cu afecţiune respectuoasă. Pare cultă, odată ce acelaşi îi cere ajutorul în a dobândi cât mai multe informaţii din literatura uni­versală. Greu de crezut că ar fi să fie o profă de la vreo şcoală de cartier. Acasă are o bibliotecă ştiută şi recunoscută, de vreme ce acelaşi obiectiv îi cere cărţi de acolo. Adăugaţi relaţia destul de apropiată, odată ce dumnealui

  • ţinta din dosarul Poetul cu numărul 2718
  • îi mărturiseşte dumneaei, sfânta-sfintelor, ca la confesional (sau alcov, de ce nu?) în privinţa maculării şi martirizării domniei sale de către semeni: şi anume faptul că în târg se zvoneşte că ar fi homosexual! Să vedem ce spune Diana Popescu – sursa pe care o bănuim de o frumuseţe, cultură şi proprietate de cărţi mult râvnite de unul care, vorba obiectivului, „vrea să devină cineva în literatura română”:

„Primit: mr. COSERIU IOAN

Agenta: „DIANA POPESCU”

Data: 28.09. 1966

NOTA INFORMATIVA

Sursa informează că s-a întîlnit în ziua de 27 septembrie a.c., ora 8,40, cu SORIN TITEL, cu care s-a plimbat cca. 1/2 oră, a băut o cafea împreună cu C. R. şi EUGENIA GOGA (contabilă de la Filiala U. Scriitorilor), apoi la sediul Filialei, a stat de vorbă în patru ochi (sursa cu SORIN TITEL).

SORIN TITEL a întrebat-o pe sursă dacă e adevărat că el are o reputaţie proastă de homosexual, asigurînd-o că acest zvon este scornit de „gaşca” T., C. D. în realitate zice SORIN TITEL el a vrut să-1 bată pe C. D. la o beţie şi de atunci acela s-a răzbunat, afirmînd minciuni în legătură cu el. De altfel, după părerea lui SORIN TITEL, soţia lui T. este o femeie rea şi duşmănoasă, îndrăgostită de C. D. şi amantă a lui NICOLAE CIOBANU. ’

SORIN TITEL a rugat-o pe sursă să-l ajute să-şi completeze cultura generală, să-l ajute la însuşirea limbilor străine şi, în gen­eral, să stea mai des de vorbă cu el, despre literatură şi arta mondială, căci el, SORIN TITEL, doreşte să devină un intelectual complet, care să însemne ceva pentru literatura ţării. SORIN TITEL i-a numit pe C. R., COTOSMAN, DAMIAN URECHE, EUGENIA GOGA, DORA CHERTES (actriţă).

Sursa 1 -a întrebat cine constituie acea societate, ca să ştie dacă-i cunoaşte ori nu. Sursa i-a promis că săptămîna viitoare îşi va face timp într-o seară şi a acceptat invitaţia în principiu, urmînd să stabilească ulterior data. SORIN TITEL are intenţia să o apropie pe sursă de munca lui, s-o determine să-i facă traduceri din literaturi străine şi în general să profite de cunoştinţele ei în materie de cultură, ca o completare la ale lui, care încă sînt mai modeste. Este un ambiţios care vrea să se impună în literatură.

22 sept. 1966 ss „DIANA”

ASCENSIUNEA ÎNTĂMPLĂTOARE A UNUI MODEST LUCRĂTOR

 

între timp, lucrătorul operativ Indrei Ioan, pe atunci locotenent major, lucrează. în Raportul Informativ declară că, ‘ ‘aflându-se întâmplător” la locul faptei, se strecoară prin mulţimea (constată că majoritatea sunt tineri) cititorilor din holul Librăriei Eminescu de pe Corso, stă, ascultă, vorbeşte cu apropiaţi, cu surse, cu agenţi, cu inşi nevinovaţi şi neacoperiţi şi drege un raport informativ nedatat. Află despre emoţiile obiectivului înaintea întîlnirii cu publicul cititor şi e posibil să fi judecat dacă respectivele stări au sau nu vreun anume substrat, altul decât acela mărturisit librăresei Moraru, ea însăşi agent sau pe cale să devină:

RAPORT INFORMATIV

La data de 22.09.1966 aflîndu-mă întîmplător în Libraria ” M. EMINESCU” din Timişoara, am asistat la o parte din discuţiile pe care le-a purtat numitul SORIN TITEL cu cititorii în cadrul întîlnirii avute, prelejuită de apariţia cărţii sale „REÎNTOARCEREA ’ POSIBILA”. Vînzatoarea MORARU cu care discutasem în prealabil, îmi spune că SORIN TITEL i s-a destăinuit că are emoţii, la această întîlnire cu cititorii, pe care librăria a popularizat-o întrucît cartea sa „REÎNTOARCEREA POSIBILA” determină multe controverse. SORIN TITEL era însoţit de doi indivizi de aceiaşi vîrstă, pentru început cartea a fost prezentată de unul dintre acestia, asistent la Universitatea din Timişoara. Acesta a adus numai elogii cărţii, manierii de concepere a ei, care este asemănătoare multor cărţi scrise de scriitori de valoare europeană stînd alături de romanele acestora.

Tot odată acesta a mai precizat că „romanul” lui SORIN TITEL tratează una din problemele „deficile”_anume singurătatea care-l preocupă pe scriitor. Dintre întrebările puse în timpul relativ_scurt cît am asistat am reţinut răspunsurile lui SORIN TITEL, care printre altele preciza că ‘ ‘în prezent lucrează un roman de amploare mai mare care tratează aceiaşi temă a singurătăţii.

Discuţia cu cititorii s-a purtat la un nivel nesatisfăcător datorită faptului că puţini dintre ei citiseră cartea, şi a avut un scop de popularizare a ei, în scopul vînzării, SORIN TITEL acordînd şi autografe. Asistenţa a fost formată în majoritatea (sic!) din tineri.

Lucrător operativ

Lt. Maj. Indrei Ioan”

ŢIPETE REACŢIONARE ÎNTR-O REDACŢIE SOCIALISTĂ

 

în casa operativă „Neagu Ioan”, maiorul Coşeriu primeşte de la agentul „Nicolae

Bolovan” strigătul numitului obiectiv ‘ ‘Poetul”, pe numele de mirean SORIN TITEL, în legătură cu proletcultismul care ar fi ceva „infect”. De faţă sunt mai mulţi, după cum rezultă limpede din Nota informativă a lui Nicu Bolovan:

„în jurul zilei le 12 august a.c. SORIN TITEL neprimind aprobare pentru a pleca în Cehoslovacia, s-a revoltatstrigînd în redacţie faţă de dactilografa AMZA MARIA, NIcOlAE CIOBANU şi sursa că nu se mai termină odată cu proletcultismul ăsta infect!” şi a continuat spunînd că nu se va lăsa, va apela la nişte cunoştinţe şi tot va pleca. Actualmente SORIN TITEL aşteaptă să îi apară romanul „REîNTOARCEREA POSIBILA”. Cînd OVIDIU COTRUS a lucrat o lună de zile la „ORIZONT” în schimb de experienţă, SORIN TITEL îi căuta prezenţa, frecventând societatea sa de prieteni. Timişoara la 22 august 1966 ss. „NICOLAE BOLOVAN” OBSERVAŢII :

SORIN TITEL redactor la revista „ORIZONT” este

Lucrat în dosar de verificare.

INSTRUCŢIUNI:

Agentul a primit.sarcina de a stabili mai concret în ce au constat relaţiile stabilite de SORIN TITEL cu OVIDIU COTRUS, discuţiile purtate împreună şi dacă aceste relaţii continuă şi în prezent.

Agentul va semnala apoi în continuare (sic!) activitatea, comportamentarea şi legăturile acestui element.

MASURI:

Nota în copie la dosarul de verificare SORIN TITEL.

O copie se va exploata la dosarul de verificare deschis lui OVIDIU COTRUS. maior Coşeriu Ioan – scris în trei exemplare – dactilo. : Otvos Ecaterina”

La serviciul primire: maior Coşeriu Ioan. La serviciul servire: agentul „NICOLAE BOLOVAN”, pe care ne-am decis să-l alintăm cu apelativul domestic NEA NICU. Terenul de servicii primire-servire: casa conspirativă cu numele obştesc şi cât se poate de banal: NEAGU IOAN.

Meciul se ţine în 22.08.1966.

„Notă informativă

în perioada 1 iulie – 1 august 1966 făcîndu-se un schimb de experienţă între revistele ORIZONT şi FAMILIA, I. A. a lucrat la Oradea, iar OVIDIU COTRUS a publicat un articol despre BLAGA în ORIZONT, între care, printre altele arăta că BL AGA a fost prieten cu tatăl său, şi cu dînsul. Tot în acest timp secţia critică a revistei ORIZONT, a ţinut un colocviu despre „Culoarea naţională a literaturii” la care au participat NICOLAE CIOBANU, OVIDIU COTRUS, SORIN TITEL, C. D., {. F., A. LILLIN.

într-o discuţie între DUMBRAVEANU şi COTRUS, SORIN TITEL a afirmat că „literatura din ultimii douăzeci de ani o putem arunca în coş acum limpezindu-se lucrurile” şi de acum începe adevărata literatură.

în mai multe discuţii, COTRUS afirma că abia acum se ridică prietenii săi COR­NEL REGMAN (LUCEAFARUL), ION NEGOIţESCU (publică în FAMILIA) şi STEFAN AUGUSTIN DOINAS.

în perioada acestui schimb de experienţă, OVIDIU COTRUS a fost monopolizat aproape în exclusivitate de către ANGHEL DUMBRAVEANU, insistînd către acesta spre a fi publicat în revistă ION MAXIM. Timişoara la 22 august 1966 ss ” NICOLAE BOLOVAN ”

într-o altă discuţie avută între SORIN TITEL şi COTRU S, acesta din urmă a afirmat că, dacă acum 10 ani pronunţai ideile de astăzi, erai închis.

Timişoara la 22 august 1966 ss „Nicolae BOLOVAN ”

OBSERVAŢII:

OVIDIU COTRUS legionar fost condamnat, este urmărit prin dosar de verificare de către Biroul I . în ultima perioadă de timp se observă un interes crescînd a acestuia pentru a se afirma în domeniul literar.

Agentul care este redactor la revista ORIZONT, fiind membru P.C.R. nu poate pătrunde în intimitatea acestui element.

în continuare, agentul are sarcina de a ne informa despre atitudinea, comportarea şi concepţiile politice ale elementelor din redacţie, ce şi-au creiat l egături cuOVIDIU COTRUS, discuţiile ce le poartă referitor la acesta şi caracterul relaţiilor în prezent cu el.

Nota în copie va fi exploatată la dosarul de verificare privind pe OVIDIU COTRUS. maior Coşeriu Ioan scris în trei exemplare dactilo. : Otvos Ecaterina”

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *