Filosofi pe Marte  

« Mauvaise nouvelle pour Florence Porcel et les mille derniers candidats à la mission Mars One, qui prévoit d’envoyer des humains s’installer définitivement sur Mars dès 2022 : des autorités musulmanes désapprouvent formellement leur voyage. Des représentants religieux des Emirats arabes unis ont publié une fatwa interdisant toute installation sur la planète Rouge aux musulmans car ils l’estiment contraire à l’islam. La raison invoquée, rapporte le journal emirati Khaleej Times, relayé par le Daily Mail, c’est le risque d’y mourir. „Il est possible qu’un individu qui fait le voyage jusqu’à la planète Mars ne soit pas capable d’y survivre”, a expliqué le comité de chefs religieux. Tenter une telle aventure s’apparente selon eux à du suicide, qui est interdit par le Coran : risquer sa vie pour des „raisons non vertueuses” et serait donc passible de châtiment dans l’Au-delà » (Le Monde, 20 februarie 2014).

Ahmad ibn Fadlan, un mistic sunnit care trăieşte din proprie voinţă în lanţuri la marginea Saharei de aproape 30 de ani, a avut o interesantă viziune despre lumea de pe Marte în timp ce se gîndea cu evlavie la pelerinajele sfinţilor. Potrivit însemnărilor sale publicate pe Facebook de un discipol din Indonezia, planeta Marte e locuită de peste 10 000 de ani de porci care stau cu burta la soare, lăfăindu-se fără griji în noroiul călduţ ce acoperă suprafaţa întregii planete. Porcii se bălăcesc în noroi, mănîncă noroi, visează noroi, mor în noroi. Dacă ar fi capabili să-şi inventeze zei, pînă şi zeii lor ar fi făcuţi din noroi, ar fi veneraţi în altare de noroi şi ar primi ofrande din noroi. Ahmad ibn Fadlan era mulţumit că porcii s-au declarat atei, fiindcă orice pretinsă religie porcină i s-ar fi părut o blasfemie şi l-ar fi împiedicat să-şi continue viziunea.

Porcii de pe Marte nu erau lipsiţi de o anume viaţă socială care consta în inventarea de calambururi în grupuri de cîte optsprezece rîmători şi comunicarea acestora comunităţii de experţi din pieţele publice acoperite în mod inevitabil cu noroi. Experţii acordau note, iar porcii declaraţi cîştigători primeau premii care constau într-o îndelungată afundare în noroiul de cea mai bună calitate de pe planetă, noroi plasat tocmai la poli. De asemenea, porcii recitau poezii despre vremelnicia lumii şi despre farmecul etern al noroiului în care îşi petreceau fascinanta lor viaţa, cea mai fericită viaţă dintre toate vieţile posibile. Porcii se scărpinau disciplinat pe spate unii pe alţii, îşi făceau frecţii straşnice cu noroi, imaginau figurine din noroi, cîntau romanţe despre noroi, îi învăţau pe porcuşorii de lapte abia veniţi pe lume să preţuiască noroiul şi să profite de nemaipomenitele sale binefaceri.

Ahmad ibn Fadlan privea cu repulsia specifică religiei sale această nesfîrşită aglomerare de trupuri porcine acoperite cu noroi, dar îşi păstra o anumită seninătate, socotind că viziunea i-a fost trimisă pentru a înţelege mai bine cum ar putea să arate infernul. Însă el nu şi-a mai putut stăpîni dezgustul cînd a descoperit în nordul planetei o stranie colonie alcătuită din cercuri de noroi perfect trasate de mîna sigură a unui geometru. În fiecare dintre acestea locuiau filosofii porcilor, mîndri de ascuţimea spiritului lor ce le permitea să se mişte etern în cerc, fără să simtă nici măcar o singură clipă nevoia de a părăsi desăvîrşitele spaţii circulare ce le fuseseră hărăzite. Ahmad ibn Fadlan i-a descoperit cu stupoare pe Platonporcul, Empedocleporcul, Bergsonporcul, Heideggerporcul, Heraclitporcul, Leibnizporcul, Aristotelporcul, Nietzscheporcul, Descartesporcul. Cercul cel mai prestigios, plasat chiar în centrul întregului sistem de cercuri, era locuit de filosoful suprem al tradiţiei marţiene, Porculdecîine, un filosof atît de original încît era imposibil de înţeles de semenii săi din noroi. Acest magnific gînditor pretindea că sofisticatele sale speculaţii erau comprehensibile numai pentru el însuşi şi, parţial, pentru Creatorul Universului, Arhitectul Divin care dormea dus de cîteva mii de ani.

Ahmad ibn Fadlan refuză să descrie în detaliu sistemele create de filosofii porcilor şi nici nu oferă suficiente amănunte pentru a ne permite să aflăm dacă filosofii de pe Marte gîndeau lumea într-un mod asemănător cu filosofii de pe Pămînt. El se declară doar revoltat de doctrinele lor abjecte şi cheamă mînia lui Allah asupra rîturilor lor necredincioase, cerînd distrugerea imediată a acestui cuib al nesăbuinţei şi infamiei. Se mărgineşte să observe că erezia era cu atît mai cumplită cu cît porcul era mai gras şi mai convins de măreţia făpturii sale, în vreme ce erorile purceluşilor de lapte erau nevinovate şi puteau fi lesne îndreptate de un cunoscător al dreptei credinţe.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *