Articles by: Monica Pillat

Dar

Dar

Cum se desprind din arbori Foile-acoperite Cu-nsemne ca de aur, Aş vrea şi eu sã umplu Cu raza fiinţei tale Absenţa şi pustiul. Am nãscocit cuvinte Care sã te gãseascã Oriunde-n risipire Şi ritmuri de maree Sã-ţi ia şi sã-ţi aducã Pânã la mine paşii. Acum orice-mbinare De fraze-ţi recompune […]

by · 22 mai 2017 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Atât de-aproape…

Atât de-aproape…

Atât de-aproape-mi eşti, Cã nu te pot distinge, De câte ori mã chemi, Pare cã se revarsã Cascada unui gând. Sunt seri de neuitat Când eşti în faţa mea, Dar ochii mei avizi Te cautã-n departe, De parc-aş fi pe-un mal, Iar tu, plecat în larguri. Numai în somn suntem […]

by · 15 mai 2017 · 0 comments · Agora, Punktul cu var
Cu Ioana Celibidache despre Chestionarul lui Proust

Cu Ioana Celibidache despre Chestionarul lui Proust

– În saloanele franceze ale secolului al XIX-lea, din perioada Belle Époque, elita culturală a vremii se amuza cu un joc de societate adus din Anglia, prin care participanţii îşi dezvăluiau gusturile, aspiraţiile, dorinţele şi caracterul, mi-a explicat Ioana. Setul de întrebări era acelaşi pentru toţi, iar răspunsurile spontane erau […]

by · 8 mai 2017 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Povestea a douã oraşe. Interviu cu  Mariana  Neţ

Povestea a douã oraşe. Interviu cu Mariana Neţ

Mariana Neţ, distinsã lingvistã şi semioticianã, a publicat o carte remarcabilã, intitulatã “Once upon Two Cities. A Parallel between New York City and Bucharest by 1900”, la prestigioasa editurã americanã Common Ground, în colecţia “New Directions in the Humanities”, în 2016. Cum volumul a apãrut în strãinãtate, având un circuit […]

by · 24 aprilie 2017 · 1 comment · Agora, Punktul critic
Semne

Semne

Credeam cã niciodatã Nu vom mai fi-mpreunã, Decât în amintire, Dar iatã cã deodatã Zâmbetul tãu se-aprinde Pe-o faţã neştiutã, Iar dacã sunt în lume, Aud cum te apropii De-un glas care vorbeşte Sã-mi spui ceva anume; O mânã mã atinge Cu degetele tale… Acum te-ntorci în ochii Strãini ce […]

by · 17 aprilie 2017 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Un gând pentru Paşte

Un gând pentru Paşte

Pentru a putea ajunge la lumina Învierii, trebuie mai întâi sã trãim, pânã în strãfundurile sufletului, întunericul suferinţei lui Isus. Durerea Mântuitorului pe cruce este acum, ca şi în timpurile vechi, rãscolitã şi înteţitã de bezna minţilor care, fie nu vor sã creadã cã El este Fiul lui Dumnezeu, fie […]

by · 10 aprilie 2017 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Imposturi

Imposturi

Imaginare pãsãri, Cirezi, pãduri virtuale Vor preamãri de azi Triumful aparenţei. Acum însinguraţii Îşi pot trimite copia Sã umple defilarea Prin şiruri de oglinzi. Sub vraja imitaţiei, Rostirea lasã locul Ecoului sã schimbe Prea-clarul în obscur. Ca la un semn, lumina Se face roabã umbrei, Când, îmbãtat, fragmentul Domneşte peste-ntreg.

by · 3 aprilie 2017 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Un trimis al lui Dumnezeu

Un trimis al lui Dumnezeu

Am avut privilegiul sã-l cunosc pe I.P.S. Mitropolitul Nicolae Corneanu în anii 90, când prietena şi colega mea de catedrã, Luminiţa Niculescu, l-a invitat sã vorbeascã despre spiritualitate studenţilor de la Facultatea de Limbi Strãine din Bucureşti. Când a intrat în sala de curs, într-o amiazã cenuşie de martie, încãperea […]

by · 27 martie 2017 · 1 comment · Agora, Punktul critic
Somnul ca încercare salvatoare

Somnul ca încercare salvatoare

Povestea Ilenei Cosânzene, din cosiţã floarea-i cântã, nouã-împãrãţii ascultã, culeasã de Miron Pompiliu , percepe adormirea ca pãrãsire vinovatã a vegherii. Somnul, care-l rãpeşte pe erou, survine dupã cãderea-ntr-o ispitã. Pe patul lui de moarte, bãtrânul împãrat îi lasã lui Fãt Frumos grijile moştenirii dar şi o interdicţie: sã nu […]

by · 20 martie 2017 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Hainele nevăzute ale împăratului

Hainele nevăzute ale împăratului

Apropiindu-ne de povestea lui Andersen, Hainele cele noi ale Împăratului, să facem o digresiune – preambul la relaţia dintre goliciune şi îmbrăcăminte, în secolul al XVIII-lea, din perspectiva oferită de istoria mentalităţilor. Referindu-se la apariţia sistemului franţuzesc al etichetei de la curtea lui Ludovic al XIV-lea, Norbert Elias descrie ritualul […]

by · 13 martie 2017 · 1 comment · Agora, Punktul critic